Kino Urania – Srijeda, 3. siječnja 2024.

Kino Urania Šetalište kardinala Franje Šepera 8, Osijek

16:30-20:00 VR Game Room 17:00 Ekipa iz džungle 2: Svjetska turneja - Les As De La Jungle 2 (89 min) SINK PREMIJERA 18:00 Kino klub: Anatomija pada - Anatomie d'une […]

€4,50