Tijekom ove godine, Udruga izviđača „Slavonski hrast“ je, uz potporu Grada Osijeka, provela projekt pod nazivom „Budi pripravan – naš doprinos zajednici“.

Opći cilj projekta je doprinijeti odgoju i osposobljavanju mladih, formiranju njihovih pozitivnih opredjeljenja i karakteristika, te jačanju društvene uloge izviđačkog pokreta u lokalnoj zajednici.
Završna aktivnost projekta održana je jučer 19. rujna, u Perivoju kralja Tomislava u Osijeku.

U okviru završne aktivnosti, policijski službenik Odjela prevencije Policijske uprave osječko-baranjska proveo je u sklopu preventivnog projekta „Sigurnost i zaštita djece na internetu“ dvije radionice pod nazivom „Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u komunikaciji na internetu i na društvenim mrežama“, a koje su usmjerene na prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih.

U radionicama stavljen je naglasak na moguće rizike i opasnosti za djecu na internetu. Mlade izviđači upozoreni su na sve češću pojavu lažnih profila, na česta vršnjačka vrijeđanja i omalovažavanja putem društvenih mreža, opasnosti od zlouporabe objavljenih osobnih podataka na internetu i društvenim mrežama te ih upoznao na koje načine se od navedenih opasnosti zaštititi.

Posebno je istaknut način prepoznavanje i reagiranje na neprimjerene sadržaje na društvenim mrežama i drugim digitalnim platformama s posebnim naglaskom kako takav sadržaj prijaviti policiji putem aplikacije Red Button.

Izvor: Policijska uprava osječko-baranjska