Nova divlja deponija u Osijeku

Nova divlja deponija u Osijeku

Dok mi, savjesni građani, odvajamo plastiku, papir, biootpad, te uskoro u svim kućanstvima metal i staklo, te redovno vozimo ostali otpad u reciklažno dvorište, dio građana ipak se odlučuje na odlaganje otpada na divljim deponijama. Jedna od najpoznatijih divljih...