Dok mi, savjesni građani, odvajamo plastiku, papir, biootpad, te uskoro u svim kućanstvima metal i staklo, te redovno vozimo ostali otpad u reciklažno dvorište, dio građana ipak se odlučuje na odlaganje otpada na divljim deponijama. Jedna od najpoznatijih divljih deponija nalazi se u blizini Avenue Mall-a, na tzv. S cesti. Na spomenutoj divljoj deponiji nalazi se razni otpad, od kućanskih aparata, biootpad, namještaj i slično. Kao da nije dovoljno što nesavjesni građani tamo ostavljaju otpad, još su i izvadili šahtove, poklopce i rubne dijelove.

Poslali smo upite Unikomu, Gradu i Županiji kako bismo saznali u čijoj je nadležnosti čišćenje spomenute deponije. Iz Grada su nam odgovorili kako je Grad Osijek zaključio s trgovačkim društvom Unikom d.o.o. Ugovor za obavljanje radova na sanaciji divljih odlagališta tijekom 2021. godine. Temeljem tog ugovora Unikom je u obvezi izvršiti uklanjanje nepravilno odloženog otpada koji su nepoznati počinitelji odložili na površini javne namjene. „Nažalost i pored izgradnje reciklažnih dvorišta u Retfali, Kirovoj i Ulici Sv.L.B. Mandića jedan broj nesavjesnih građana bacaju otpad izvan za to predviđenih mjesta. Unikom je tijekom prošle godine u više navrata čistio prostor uz S cestu, prema E kolektoru i druge površine, a to će ponovno učiniti“, rekli su iz Grada.

Iz Unikoma su nam pak odgovorili „ Napominjemo i kako je suradnja s nadležnim upravnim odjelom, gradskim četvrtima i mjesnim odborima te samim građanima koji nam ukazuju na pojedine lokacije na visokoj razini. Navedeno se ogleda i u našem promptnom reagiranju i čišćenju 15-ak lokacija na širem području grada na kojima nesavjesni sugrađani nepropisno ostavljaju otpad“.

U Osijeku trenutno rade tri reciklažna dvorišta te reciklažno dvorište za građevinski otpad u Sarvašu u kojima građani odnosno korisnici usluge odvoza otpada mogu bez naknade te na siguran i neškodljiv način predati čak 48 vrsta otpada. Iz tog razloga nema potrebe za ostavljanjem otpada na divljim deponijama, međutim i dalje ima nesavjesnih građana. Osim toga svaki korisnik odvoza otpada ima pravo i na jedan godišnji odvoz glomaznog otpada pred kućnim pragom bez dodatne naknade.

Iz Unikoma su naglasili: „I ovim putem apeliramo na primjereno ponašanje građana koji uz svu postojeću infrastrukturu i organiziranost odvoza te postojanje reciklažnih dvorišta uistinu nemaju potrebe otpad ostavljati na javnim površinama i time značajno utjecati na izgled grada te zdravlje i kvalitetu života svih sugrađana.“

Na prostoru spomenute divlje deponije gradit će se Gospodarski centar u Osijeku koja za cilj ima razvoj nove poslovne infrastrukture koja će podići gospodarsku vidljivost regije i unaprijediti poduzetničku klimu, osigurati prostore za gospodarske manifestacije i sajmove, kongresna događanja te time povećati gospodarsku aktivnost Osječko-baranjske županije, a i šire.

Inicijator i nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, a zemljište na kojem će se graditi je u vlasništvu Grada Osijeka. Projekt će doprinijeti unaprjeđenju poslovnih pomoćnih usluga kao i osigurati infrastrukturu za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja i povećati promicanje poduzetništva u društvu kroz poboljšanje poduzetničkih vještina.

Uskoro kreće izgradnja multifunkcionalne 1. zgrade, a do tada će, sigurni smo, biti uklonjen i otpad koji se trenutno tamo nalazi.

 

Maja Sajko

Foto: Osijek.in