Napreduju radovi na proširenju Promenade

Napreduju radovi na proširenju Promenade

Promenada je žila kucavica grada Osijeka, a trenutno traju radovi na proširenju šetnice. Izgradnja obaloutvrde s priobalnom šetnicom u Osijeku je započela 1967. godine, nakon poplave iz 1965. godine. Postupno je dograđivana no od početka predstavlja najatraktivniji...