Promenada je žila kucavica grada Osijeka, a trenutno traju radovi na proširenju šetnice. Izgradnja obaloutvrde s priobalnom šetnicom u Osijeku je započela 1967. godine, nakon poplave iz 1965. godine. Postupno je dograđivana no od početka predstavlja najatraktivniji dio našega grada i najljepšu gradsku šetnicu uz rijeku u Hrvatskoj.

Kako izvještava Osječka televizija trenutno su u tijeku radovi na drugoj i trećoj poddionici . Druga poddionica nalazi se podno KBC-a gdje će se izgraditi nove lučice za čamce te oko 950 metara biciklističkih i pješačkih staza. Trenutno se radi i na trećoj poddionici kod Kožare gdje će biti 850 metara šetnice, biciklističkih staza i obaloutvrde. Osim toga tamo će se izgraditi i gledalište s amfiteatrom.

Promenada će spojiti Gornji i Donji grad, ali ovaj projekt ići će i dalje, sve do Josipovca. Kada radovi završe, uz do sada izgrađeno, imat ćemo 12 kilometara šetnice i biciklističkih staza uz Dravu, novu zimsku luku, nova mjesta za šetnju i odmor s prekrasnim vidicima. Radovi bi trebali biti gotovi do siječnja 2024. godine.

Maja Sajko
Foto: Osijek.in