Grad Osijek je u siječnju ove godine započeo podjelu 31.600 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada kućanstvima individualnog stanovanja, ali i u višestambene zgrade koje do sada nisu imale smeđe ili žute spremnike. Kako navodi Grad Osijek podjela je krenula u rubnim dijelovima grada te su tako prve posude dobili stanovnici Višnjevca, a podjela se nastavlja prema mjesnim odborima i gradskim četvrtima.

Jučer su podijeljeni smeđi spremnici u nekim dijelovima Gradske četvrti Jug 2, a podjela bi kroz par mjeseci trebala biti gotova u svim mjesnim odborima i gradskim četvrtima. Kako navodi Unikom, Grad Osijek je jedini od velikih hrvatskih gradova koji neće plaćati penale za otpad u prethodnoj godini, što je rezultat ostvaren kombiniranom akcijom izgradnje infrastrukture te povećanja svijesti i informiranosti građana.

Kako navodi Nacional.hr. u Gradu Osijeku je razvoj sustava primarne selekcije otpada usmjeren na odvajanje biootpada i njegovo upućivanje na obradu u kompostanu. Izgradnjom kompostane količine biootpada dodatno su se smanjile, kako u Gradu Osijeku tako i šire.

U spremnike za biootpad možete odložiti: ostatke voća i povrća, ljuske od jaja, talog kave, vrećice čaja, ostatke kruha, ostatke cvijeća. S druge strane ne smijete odlagati: ostatke mesa, ribe, kostiju, mlijeka i mliječnih proizvoda te ulja i masti.

Maja Sajko
Foto: Osijek.in