U subotu 27. siječnja u osnovnoj školi „Draguitin Domjanić“ Gajnice, u organizaciji Hrvatskog taekwondo saveza održano je polaganje za majstorska zvanja za crne pojaseve od 1. do 6. DANA. Polaganje se održavalo pred komisijom od pet članova: Anđelko Vučenik 8.DAN, Antun Maras 7.DAN, Juraj Kralj 6.DAN, Mladen Uskok 7.DAN, Viktor Romančuk 6.DAN te demonstrator Davor Prđun 7.DAN.

Svaki ispit za DAN i POOM zvanje zastoji se od ispita taekwondo tehnike, formi ili obaveznih sastava, samoobrane, sportske borbe te za DAN zvanja lomljenja tvrdih predmeta tj. dasaka od 2,5cm debljine.

Ispitu je pristupilo 120 polaznika, od kojih je njih 113 položilo za viša zvanja. Za 1. POOM ( dječji crni pojas u kojem kandidati polažu sve osim lomljenja tvrdih predmeta) pristupilo je 71 kandidata. Za 1.DAN pristupio je 23 kandidata, za 2. POOM 4 kandidata, za 2. DAN 12 kandidata, za 3 POOM 1 kandidat 3. DAN 4 kandidata, za 4.DAN 2 kandidata, za 5. DAN 3 kandidata.

Taekwondo klub „Osijek“ imao je jednu članicu na tom polaganju, za 1.DAN Doru Dragovan koja je uspješno položila ispit za majstorsko taekwondo zvanje.