Ugovor o sufinanciranju edukacije „Voditelj EU projekta“, koji se provodi kroz program cjeloživotnog obrazovanja, danas (29. prosinca 2020. godine) potpisali su župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić i dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc. Boris Crnković. Naime, Osječko-baranjska županija i Ekonomski fakultet u Osijeku potpisali su u listopadu 2020. godine Sporazum o suradnji, kojim je definirana suradnja ove dvije institucije na područjima od zajedničkog interesa, a navedeni ugovor omogućava jedan od takvih projekata.

– Tržište rada se svakodnevno mijenja, pa Osječko-baranjska županija pokušava pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama s projektima prekvalifikacije i dokvalifikacije kako bi pratili potrebe tržišta rada. Upravo to je i današnji ugovor o edukaciji 20 polaznika za voditelje EU projekata, koji su na našem području traženo zanimanje zadnjih godina, a bit će i u narednom razdoblju jer novu financijsku perspektivu želimo iskoristiti koliko je maksimalno moguće – rekao je župan Ivan Anušić.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić Milardović podsjetila je kako su u tijeku osposobljavanja za računovođe za mala poduzeća i ECDL osposobljavanja, a u siječnju će se sve pripremiti za početak osposobljavanja za asistente u nastavi.

– Kroz ova osposobljavanja želimo pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama u stjecanju dodatnih znanja i vještina koja su potrebna na tržištu rada i naravno da što prije nađu posao. Uz 100.000,00 kuna koje će županija doznačiti Ekonomskom fakultetu koji provodi edukacije, Županija je osigurala i dodatna sredstva za troškove prijevoza polaznika kako bi svi u potpunosti imali besplatno osposobljavanje, bez obzira u kom dijelu županije žive – kazala je pročelnica Ivana Katavić Milardović.

Prof. dr. sc. Boris Crnković je istaknuo kako je cilj programa „Voditelj EU projekata“ osnažiti kapacitete polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih izvora, naučiti polaznike kako pripremiti projektni prijedlog i provesti ga uz osmišljavanje koncepta i strategije projekata kako bi bili prihvatljivi za EU financiranje te izraditi studije izvodljivosti i financijsko-ekonomske analize. Edukacija će trajati od siječnja do kraja lipnja iduće godine, a nakon uspješno završenog programa polaznici stječu 10 ECTS bodova te dobivaju certifikat o pohađanju i završetku programa „Voditelj EU projekata“ u okviru cjeloživotnog obrazovanja u trajanju od 110 sati.

Osječko-baranjska županija: službeno priopćenje za javnost