Kao izravan doprinos poboljšanju demografskih kretanja i odgovor na potrebe gospodarstva, Osječko-baranjska županija pokrenula je u veljači 2019. godine projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. Projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije, bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području Županije.

Projekt se provodi subvencioniranjem kamatne stope od jednog postotnog poena na odobreni kredit poslovnih banaka, i to prvih deset godina otplate kredita. Najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je 500.000,00 kuna, a ukupni iznos kredita je do milijun kuna. Uz Županiju, u subvencioniranju kamata s dodatnim postotnim poenom sudjeluje i 19 jedinica lokalne samouprave te je kamata za krajnje korisnike već od 0,09%.

Prvotno osiguran kreditni potencijal od 50 milijuna kuna povećan je na 100 milijuna kuna, te je isti utrošen u siječnju 2022. godine, kada je i privremeno obustavljeno zaprimanje novih zahtjeva. Kroz ovaj Projekt realizirana je kupovina 263 nekretnine, 133 stana i 130 kuća.

S obzirom na izniman interes građana za kreditima iz ovog Projekta, Županija je pokrenula inicijativu za ponovnim povećanjem kreditnog potencijala, pa je isti povećan na 150 milijuna kuna. Odrađene su sve potrebne predradnje, potpisani potrebni dodaci sporazuma i ugovora, te je Županija ponovno počela zaprimati kreditne zahtjeve, uz jednu izmjenu – kamatne stope za krajnje korisnike dodatno su snižene i kreću se već od 0,08%.

Sve informacije o projektu „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ korisnici mogu dobiti na web stranicama Osječko-baranjske županije (http://www.obz.hr/) ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo putem telefona (031) 221 881.

Osječko-baranjska županija: službeno priopćenje za javnost
Foto: Osijek.in