U sklopu posjeta općinama i gradovima na području Osječko-baranjske županije, jučer (26. travnja 2021. godine) župan Ivan Anušić sa suradnicima obilazio je Grad Osijek, odnosno investicije financirane i sufinancirane sredstvima Županije. Obilazak je počeo uvidom u radove na Domu Ugostiteljsko-turističke škole Osijek u Lučkom prilazu, potom je obišao energetski obnovljene zgrade Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Doma za stare i nemoćne Osijek i višestambenu zgradu na adresi Vijenac Ivana Česmičkog 13. Posjetio je i Centar za autizam Osijek, obišao radove na zgradi Željezničkog kolodvora Osijek te na kraju i gradilište jednog od najvećih i najznačajnijih županijskih projekata, izgradnju Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Eko-poduzetničkoj zoni Nemetin.

– U protekle četiri godine Osječko-baranjska županija je na području Grada Osijeka razvijala niz projekata, naravno dio zajedno s Gradom, a dio su izravne investicije koje je Županija nominirala prema ministarstvima ili financirala iz vlastitih sredstava. Ukupna vrijednost investicija koje je Osječko-baranjska županija ostvarila u četiri godine na području Grada Osijeka iznosi 260 milijuna kuna, a započeli smo nove investicije u vrijednosti oko 200 milijuna kuna – rekao je župan Ivan Anušić na početku obilaska.

Zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka Žana Gamoš istaknula je kako se nakon protekle četiri godine može potvrditi da se uz obostranu suradnju lokalne i regionalne samouprave mogu kvalitetno realizirati svi veliki infrastrukturni projekti. Naglasila je tako projekte u obrazovanju, Gospodarski centar, Centar za autizam, besplatni obrok za osnovnoškolce, stambene kredite za građane, ali i suradnju na velikim manifestacijama i događanjima.

– Kada vodite jedan grad iznimno je veliko zadovoljstvo imati za partnera župana Anušića jer za sve projekte koje smo zajedno radili jako brzo smo se dogovorili o njihovoj važnosti i konkretnim mjerama potrebnim za njihovu realizaciju – istaknula je Žana Gamoš.

Đački dom postaje Akademis

Obnova Đačkog doma dio je projekta izgradnje Regionalnog centra kompetentnosti VIRTUS čija je ukupna vrijednost 96 milijuna kuna. Radovi se u cijelosti financiraju bespovratnim sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj, obuhvaćaju rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu doma, a trebali bi biti završeni do školske 2022/23. godine.

– Postojeći Učenički dom adaptirat će se i prenamijeniti u Akademis, što je novi pojam u kategorizaciji ugostiteljskih objekata te postati dom-hostel. Tijekom školske godine u njemu će biti smješteni učenici, a ljeti će raditi kao hostel, što ujedno povećava i smještajni kapacitet na području županije. Obijeno je sve do zidova, postavljaju se u potpunosti nove instalacije, a po završetku radova bit će to jedan od najsuvremenijih i najopremljenijih domova u Hrvatskoj – kazao je ravnatelj Škole Andrej Kristek.

Županija je u energetsku obnovu u Osijeku uložila 41 milijun kuna

Jedan od velikih projekata Osječko-baranjske županije su energetske obnove. Ukupno ulaganje Županije u energetsku obnovu javnih zgrada u gradu Osijeku iznosi 41 milijun kuna, i to za projekt energetske obnove zgrade Graditeljsko-geodetske škole Osijek 10 milijuna kuna, Doma za starije i nemoćne osobe Osijek 12 milijuna kuna, Elektrotehničke i prometne škole Osijek 11 milijuna kuna, Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole Osijek 5 milijuna kuna te I. gimnazije Osijek 2,78 milijuna kuna.

– Ušteda na energentima samo na ovoj zgradi je više od 60 posto, što povećava kvalitetu i uvjete rada učenika i nastavnike, a ujedno ostaje više sredstava za druge potrebe škole i obrazovanja – rekao je župan Anušić nakon obilaska Graditeljsko-geodetske škole Osijek čiji je ravnatelj Darko Pšihistal naglasio da su radovi jako dobro napravljeni i svi su zadovoljni novim uvjetima rada, uštedama, kao i izgledom škole.

Dom za starije i nemoćne Osijek priprema novi odjel

Zajedno s Osječko-baranjskom županijom krenuli smo u projekt energetske obnove naše ustanove koja je uspješno realizirana, a također smo u postupku izrade projektne dokumentacije za izgradnju odjela za osobe oboljele od Alzheimera. Osim toga, u suradnji sa Županijom, isprojektirali smo i sustav vatro dojave u stacionaru, koji do tada nismo imali, a za koji nam je Osječko-baranjska županija osigurala 500.000 kuna – rekao je ravnatelj Doma za stare i nemoćne Vjekoslav Ćurić.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Ivana Stanić govorila je o važnosti suradnje i dijaloga sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

– Osječko-baranjska županija prati i podupire rad svojih ustanova, ali i cjelokupni sustav socijalne skrbi s kojima smo u neprestanoj suradnji te smo tako bili u stanju donositi pravovremene odluke. Osim navedenih projekata energetske obnove radili smo i na očuvanju mentalnog zdravlja i to kroz kontinuiranu komunikaciju sa svim pružateljima socijalnih usluga – istaknula je prilikom posjete župana i suradnika Domu za starije i nemoćne osobe Osijek.

Suvremeni Centar za autizam u Osijeku

– Centar za autizam je projekt sufinanciran od strane dvaju ministarstava, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka. Najveći iznos, odnosno 11 milijuna kuna od 20 koliko je ukupno iznosila vrijednost izgradnje, dala je Osječko-baranjska županija na inicijativu tadašnjeg zamjenika župana Dragana Vulina. Važnost ovakvog centra je u tome što je jedan od rijetkih u Hrvatskoj, a ujedno je jedan od najmodernijih u Europi i svijetu. Nažalost, potrebe za ovakvom vrstom pomoći i skrbi osobama s dijagnozom poremećaja iz autističnog spektra su sve veće i sigurno ćemo u dogledno vrijeme morati razmišljati o povećanju kapaciteta, međutim Vlada RH, Grad Osijek i Osječko-baranjska županija su uvijek na raspolaganju za bilo koji vid potpore Centru i njegovim korisnicima – istaknuo je župan.

Žana Gamoš, zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka, pohvalila je suradnju svih dionika u realizaciji ovog projekta. – Ovo je jedinstven primjer suradnje Osječko-baranjske županije, Ministarstva obrazovanja, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Grada Osijeka u realizaciji ovako vrijednog projekta. Grad Osijek je u investiciji sudjelovao s 2 milijuna kuna, a izdvojili smo i 500.000 kuna za opremanje prostora te smo preuzeli financiranje dviju plaća zaposlenika u predškolskom odgoju – rekla je Gamoš.

– Izuzetno sam ponosan na izgradnju ovakvog centra, prije svega zbog koristi za djecu s poteškoćama iz autističnog spektra, ali i za njihove roditelje. Kada smo pokrenuli inicijativu za njegovu izgradnju, slična ustanova nije postojala u gradu Osijeku, a sada imamo zgradu koja je prva u Hrvatskoj građena s namjenom da bude Centar za autizam, što znači da udovoljava svim standardima. U realizaciji cijele priče veliku ulogu imala je i Udruga obitelji djece s autizmom jer su vjerovali u to i nisu odustajali te su, srećom, naišli na sluh nadležnih institucija – kazao je predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije Dragan Vulin i podsjetio da su neke obitelji djece s poteškoćama iz autističnog spektra zbog ove kvalitetne ustanove doselili u Osijek kako bi svojoj djeci pružili najbolju skrb.

Vladimir Bjelobrk, ravnatelj Centra za autizam, zahvalio se Županiji kao osnivaču, Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji na sustavnoj skrbi i podršci.

– U našem Centru provodimo predškolski program, zatim osnovnoškolski program do 21. godine života, potom stručne terapijske postupke unutar kojih korisnici usvajaju vještine svakodnevnog življenja. Ono što je specifično za našu ustanovu je prostorno-materijalna opremljenost i najsuvremenija didaktika koja se koristi u neposrednom radu s djecom i učenicima. Centar za autizam predstavlja civilizacijski doseg koji se mjeri osjetljivošću prema osobama s posebnim potrebama – zaključio je Bjelobrk.

Grijanje s 900 na 400 kuna mjesečno

Prilikom obilaska stambene zgrade na Vijencu Ivana Česmičkog, koja energetski obnovljena, župan Ivan Anušić je istaknuo kako su beskamatni krediti od velike koristi za stanovnike višestambenih zgrada koje su na ovaj način obnovljene u nekoliko gradova na području Županije.

– Osječko-baranjska županija je zajedno s Gradom Osijekom sufinancirala kamatu na kredite za energetsku obnovu višestambenih zgrada na području grada Osijeka, u iznosu od dva postotna poena. Isto je učinila i s drugim jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima koji su za to iskazali interes, poput Našica, Đakova i Belog Manastira. Kreditni potencijal bio je 21 milijun kuna, a Županija je izdvojila milijun kuna za subvenciju tih kamata zbog čega su stanovnici višestambenih zgrada dobili mogućnost ostvarivanja kreditnih sredstava bez kamatnog opterećenja – rekao je župan.

Direktor Zavoda za stanovanje Bojan Bodražić nada se da će se ovakav projekt nastaviti. – Na Vijencu Ivana Česmičkog imamo osam pročelja koji su obnovljeni putem ove kreditne linije čime se znatno promijenila vizura ovog dijela grada, a slični primjeri vidljivi su i na Jugu 2 i Vijencu Ivana Meštrovića. U zgradi na Vijencu I. Česmičkog pričuva je povećana s 1,53 kune po kvadratu na 5,50 kuna po kvadratu, međutim ostvarene uštede su ogromne, a povećane su i cijene nekretnina. Bilo bi izvrsno kad bi se ovakav projekt nastavio i u budućnosti jer obnova putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ne daje mogućnost svim stambenim zgradama da obnove pročelja i krovišta jer se zgrade moraju gledati kao arhitektonske cjeline – objasnio je Bodražić.

Predstavnik suvlasnika Filip Bekavac pohvalio je suradnju sa Zavodom za stanovanje Grada Osijeka i Osječko-baranjske županijom u vezi sufinanciranja energetske obnove te naglasio da su nakon obnove ostvarene znatne uštede i povećana udobnost stanovanja. Režije za grijanje trosobnog stana u zimsko vrijeme su bile do 900 kuna, a nakon obnove su 400 kuna.

Napokon obnova zgrade Željezničkog kolodvora

Dugo očekivana obnova zgrade Željezničkog kolodvora u Osijeku napokon je u tijeku, pa je i ovo gradilište jučer posjetio župan Ivan Anušić.

– Kao što smo prije otprilike tri godine obećali, nakon sastanka s ministrom Butkovićem, obnova zgrade Željezničkog kolodvora konačno je započela, a vrijednost radova je oko 30 milijuna kuna. Ovo je dokaz kvalitetne i dobre suradnje nacionalne i regionalne razine zbog koje će spomenuta zgrada dočekati prijeko potrebnu obnovu te će doprinijeti ljepšoj vizuri grada Osijeka i svih posjetitelja koji upravo ondje stječu prvi dojam o gradu u koji stižu – rekao je župan Anušić.

Predstavnik izvođača radova, Projektgradnje d.o.o. Ivan Totić istaknuo je: – U posao smo uvedeni prije nekoliko dana, a obnova će trajati dvije godine. Cijela zgrada se rekonstruira osim nosive konstrukcije, fasada se vraća u prvobitno stanje, odnosno bit će vidljiva cigla, a unutra se obnavljaju svi slojevi. Također, zgrada se energetski podiže za jednu razinu više, mijenjaju se instalacije i sva stolarija čime će zgrada dobiti moderniji izgled.

RDC mijenja odnose u proizvodnji i plasmanu voća i povrća

Prije tri mjeseca počela je gradnja jednog od najvažnijih projekata Osječko-baranjske županije, Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće čija je vrijednost više od 101 milijuna kuna.

– Regionalni distribucijski centar za voće i povrće će promijeniti način funkcioniranja proizvođača voća i povrća na ovim prostorima, osobito onima koji imaju problem s preradom i plasmanom svojih proizvoda. Centar će ponuditi niz novih sadržaja i usluga, ali i okupljati male i srednje proizvođače, brendirati proizvode, raditi na prepoznatljivosti naših proizvoda – rekao je Anušić nakon obilaska gradilišta. Naglasio je kako se i na ovom projektu vidi koliko je važna suradnja regionalne i lokalne samouprave jer se na taj način mogu napraviti i izuzetno veliki projekti koji daju konkretne rezultate i na korist su svih žitelja.

Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling naglasila je kako je RDC najvažniji infrastrukturni projekt u poljoprivredi u Županiji. Objekt će u prvoj fazi imati 23 rashladne komore, ukupni kapacitet 2.910 tona, odvojene linije za ekološke i komercijalne proizvođače.

– Svrha Centra nije samo prikupljanje i skladištenje proizvoda nego treba i povezati proizvođače, osobito vezano za korisnike voća i povrća koje se tu proizvedu. Županija je osnivač škola, domova, bolnice i to su potencijalni kupci voća i povrća iz RDC-a, a naši proizvođači mogu samo pokazati spremnost, znanje i da mogu proizvoditi vrhunsko voće i povrće. Vjerujem da će objekt nagodinu biti spreman za proizvodnju voća, prije svih jabuka, a potom kreće druga faza s izgradnjom dodatnih skladišnih kapaciteta. Treća faza je izgradnja tehnološkog inkubatora s malim linijama za preradu koju će proizvođači moći dobiti u zakup – kazala je pročelnica Wendling.

Osječko-baranjska županija: službeno priopćenje za javnost