Dugogodišnja uspješna suradnja Osječko-baranjske županije i Ekonomskog fakulteta Osijek danas (6. listopada 2020. godine) potvrđena je i formalno Sporazumom o suradnji koji su potpisali župan Ivan Anušić i dekan prof. dr. sc. Boris Crnković. Kako je rečeno, znanje je oduvijek bilo jedan od osnovnih instrumenata razvoja uspješnih gospodarstava, a u današnjim suvremenim uvjetima poslovanja, novostvorena znanja i inovacije nastale kao rezultat istraživanja postaju ključni čimbenik razvoja cjelokupnog društva.

Župan Ivan Anušić naglasio je da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, sve njegove sastavnice, među kojima je dakako i Ekonomski fakultet Osijek, te profesori i 18.500 studenata raspolažu sa znanjem koje se može, treba i već koristi za rad i razvoj Osječko-baranjske županije, osobito na području gospodarstva, odnosno projekata koje realizira Županija.

– Dugi niz godina stručnjaci s Ekonomskog fakulteta surađuju sa Županijom na različitim projektima. Zahvaljujemo Županiji što prepoznaje potrebu za uključivanjem naših stručnjaka i da naše znanje može doprinijeti njenom razvoju. S druge strane sretni smo kada stručnjaci Županije mogu doći na fakultet, kada mogu surađivati s našim znanstvenicima i mogu davati konkretne primjere na kojima studenti mogu vidjeti da ono što uče u teoriji funkcionira u praksi. Jedna od najvažnijih točki sporazuma je nastavak projekta studentske prakse u raznim županijskim institucijama – rekao je prof. dr. sc. Boris Crnković.

Prema potpisanom Sporazumu, Ekonomski fakultet i Županija osobito će surađivati u organiziranju seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa, zajedničkim nastupima i suradnji na zajedničkim projektima financiranim od Europske unije ili ostalih domaćih i/ili međunarodnih institucija i organizacija, korištenju kadrovskih potencijala sudionika u cilju davanja stručnih mišljenja, izmjeni informacija od interesa za obje strane u Sporazumu, razvoju posebnih programa i projekata unutar nastavnog procesa ili izvan nastavnog procesa u svrhu stjecanja dodatnih znanja i vještina studenata, sudjelovanju stručnjaka Županije u izvedbi dijela nastave prema propisima o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, organiziranju studentskih stručnih praksi sukladno potrebama osuvremenjivanja studijskih programa i razvijanja karijera studenata i ostalim područjima od zajedničkog interesa.

Osječko-baranjska županija: službeno izvješće za javnost