Mentalno zdravlje mladih je važno. Jednako važno kao i tjelesno zdravlje. Pa ipak, mnoga djeca i mladi s problemima mentalnog zdravlja nose se sama i u tišini, a cijena te tišine iznimno je velika – kako za njih, tako i za čitavo društvo.

Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije polovica svih mentalnih poremećaja počinje prije 14. godine, a 75 posto do sredine 20-ih godina. Većina ih ostane neprepoznata i neliječena. Prema UNICEF-ovom izvještaju Stanje djece u svijetu 2021., oko 44 tisuće adolescenata u dobi 10 do 19 godina u Hrvatskoj ima problema s mentalnim zdravljem.

Iznimno je važno, stoga, da društvo javno progovara o mentalnom zdravlju te im osigura potrebnu potporu. Upravo u tom smjeru, Grad Osijek namjerava uložiti napore u normalizaciju traženja podrške i pomoći, kao i u dostupnost usluga, te preventivne aktivnosti.

U suradnji sa Studijem socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek, Centrom za nestalu i zlostavljanju djecu Osijek i Dječjim kreativnim centrom DOKKICA, te uz podršku Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ, Centra za socijalnu skrb Osijek – Obiteljskog centra, Pravobraniteljice za djecu – Područnog ureda Osijek, Filozofskog fakulteta u Osijeku, Osječko-baranjske županije, srednjih i osnovnih škola, te Grada Zagreba, Grad Osijek organizira konferenciju pod nazivom ,,Mreže podrške mentalnom zdravlju djece i mladih” (RELOAD). Konferencija se održava 15. studenoga 2022. u Staroj Pekari na adresi Trg Vatroslava Lisinskog 11, Osijek.

Konferencija je namijenjena stručnjacima iz područja socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, te organizacijama civilnoga društva, kao i učenicima, srednjoškolcima, studentima i njihovim roditeljima.

Konferencijom će se nastojati odgovoriti na izazove vezane uz mentalno zdravlje djece i mladih, pokrenuti pitanje dostupnosti adekvatne podrške, razmijeniti ideje, primjere dobre prakse, te inovativne alate i usluge kao odgovor na potrebe djece i mladih.

Sudjelovanje na konferenciji potrebno je prijaviti dostavom popunjenog PRIJAVNOG OBRASCA na e-mail [email protected] .

Izvor: Grad Osijek