Tjedni raspored Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića možete pogledati u nastavku:

Ponedjeljak, 20. veljače 2023.
Dvorana: Trg bana Josipa Jelačića 19
NEMA PREDSTAVE

Utorak 21. veljače 2023.
Dvorana: Trg bana Josipa Jelačića 19
NEMA PREDSTAVE

Srijeda 22. veljače 2023. u 9,30 sati
Dvorana: Trg bana Josipa Jelačića 19
LAV KOJI NIJE ZNAO BROJITI DO TRI
Martin Balscheit/ Damir Mađarić
Cijena: 4 eura/ 30,14 kuna

Četvrtak 23. veljače 2023. u 9,30 sati
Dvorana: Trg bana Josipa Jelačića 19
LAV KOJI NIJE ZNAO BROJITI DO TRI
Martin Balscheit/ Damir Mađarić
Cijena: 4 eura/ 30,14 kuna

Petak 24. veljače 2023.
Dvorana: Trg bana Josipa Jelačića 19
NEMA PREDSTAVE

Subota 25. veljače 2023. u 11,00 sati
Dvorana: PUO Daruvar
VRIJEME ZA BAJKU
Jiri Streda/ Ivica Lučić/ Aleksandra Colnarić
Gostovanje 

Nedjelja 26. veljače 2023. u 10,30 sati
Dvorana: Trg bana Josipa Jelačića 19
KUKURIKU KUTIJA
Paul Maar/ Damir Mađarić
Cijena: 4 eura/ 30,14 kuna

Izvor: Dječje kazalište Branka Mihaljevića
Foto: Osijek.in