Zaprimljeno 2.895 zahtjeva za subvencionirane stambene kredite

Zaprimljeno 2.895 zahtjeva za subvencionirane stambene kredite

Zaprimanje zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita u šestom po redu krugu prijava započelo je 29. ožujka. Zahtjevi se razmatraju prema vremenu zaprimanja u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava koja ove godine iznose 50 milijuna kuna. Do 20....
Stambeni krediti s 0,09 % kamata samo u Osječko-baranjskoj županiji

Stambeni krediti s 0,09 % kamata samo u Osječko-baranjskoj županiji

Župan Ivan Anušić danas (5. ožujka 2021. godine) potpisao je dodatak ugovorima o poslovnoj suradnji sa šest poslovnih banaka i 12 jedinica lokalne samouprave za provedbu projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“, jedinog takve vrste u Hrvatskoj....