Sigurnije sudjelovanje u prometu biciklista

Sigurnije sudjelovanje u prometu biciklista

Kako je područje Osječko-baranjske županije izuzetno povoljno za razvoj biciklizma kao sporta i rekreacije, bicikli se na području Grada Osijeka često koriste i kao prijevozno sredstvo kod obavljanja svakodnevnih poslova kao što je odlazak na posao, u školu i slično,...