Sanacija stare donjogradske ograde još će pričekati neko vrijeme

Sanacija stare donjogradske ograde još će pričekati neko vrijeme

Građani gradske četvrti Donji grad iskazali su zabrinutost za moguće urušavanje stare ograde na gradskom groblju. Kako doznajemo od Donjograđana, često dolazi do odrunjivanja i otpadanja opeke, koja osim što prijeti oštećivanju nadgrobnih spomenika svakako je moguća...