Restauracija Spomenika palim vojnicima 78. Šokčevićeve pukovnije

Restauracija Spomenika palim vojnicima 78. Šokčevićeve pukovnije

Na inicijativu ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, a u suradnji Muzeja, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, danas je u Parku kralja Držislava u Osijeku napravljena demontaža Spomenika palim vojnicima 78. Šokčevićeve pukovnije, u svrhu restauracije. Spomenik...