Promovirani prvi doktori dentalne medicine s osječkog Sveučilišta

Promovirani prvi doktori dentalne medicine s osječkog Sveučilišta

Danas (21. prosinca 2022. godine) održana je promocija 48 doktora dentalne medicine, prve generacije doktora dentalne medicina Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Kao sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ovaj Fakultet osnovan je...