Grad Osijek uključio se u sustav e-Novorođenče

Grad Osijek uključio se u sustav e-Novorođenče

Grad Osijek i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore kojim je Grad Osijek uključen u sustav e-Novorođenče. Usluga e-Novorođenče, između ostaloga, roditeljima...