U tijeku su radovi u Opatijskoj ulici

U tijeku su radovi u Opatijskoj ulici

Trenutno su u tijeku radovi u Opatijskoj ulici, a trajat će do sutra, 2. srpnja. Vrše se radovi na sanaciji kolnika (asfaltiranje, sanacija ulegnuća, sanacija autobusnog ugibališta, podizanje slivničkih rešetki) u Opatijskoj ulici na dionici od Srijemske (uključujući...