Nastavlja se s tretiranjem komaraca

Nastavlja se s tretiranjem komaraca

Tijekom današnjeg dana, 12. kolovoza 2021. godine, nastavlja se s tretiranjem komaraca na području Grada Osijeka. Točnije provest će se adulticidni tretmani sa zemlje u Tvrđavici i Halaševu te ručni sa zemlje u parkovima oko Tvrđe i centru Grada. Ukupno će se...