Izgradnja novog KBC-a Osijek ili kako san postupno postaje stvarnost!

Izgradnja novog KBC-a Osijek ili kako san postupno postaje stvarnost!

Izgradnja novog Kliničkog bolničkog centra Osijek jedna je od najvećih i najznačajnijih investicija na području istočne Hrvatske, a danas, 11. svibnja 2021. godine, učinjen je važan dio tog višegodišnjeg procesa. Naime, danas su Ugovor o nabavi usluge izrade studije...