I. korizmeni seminar: Što sam naučio od drugih i drugačijih?

U utorak, 23. veljače, u organizaciji udruge „Duhos“ u osječkoj Župi sv. Ćirila i Metoda održan je prvi korizmeni seminar na temu „Što sam naučio od drugih i drugačijih“. Seminar je vodio prvi kapelan Hrvatskog katoličkog sveučilišta vlč. dr. Odilon Singbo, a održan...