Prošle godine najviše rođeno malih lega i legica

Od 85 gradova, koliko se uključilo u veliko istraživanje portala Gradonačelnik.hr, 50 ih je u prošloj godini zabilježilo veći broj rođene djece nego u 2019., a čak 30 ih bilježi dvoznamenkasti porast d 85 gradova koji su se uključili u njihovo istraživanje čak 50 ih...