Danas obilježavamo Međunarodni dan materinskog jezika

Danas obilježavamo Međunarodni dan materinskog jezika

Na današnji dan obilježava se Dan materinskog jezika, njih između šest i sedam tisuća na svijetu, od kojih je trećina ugrožena prisutnošću drugog jezika. Kako piše u časopisu za kulturu hrvatskoga književnog jezika, Europa je kontinent najsiromašniji jezicima; njih...