Danas novi tretmani suzbijanja komaraca

Danas novi tretmani suzbijanja komaraca

Monitoring terena na području grada Osijeka pokazao je potrebu za provođenjem novih tretmana suzbijanja odraslih komaraca u rubnim dijelovima grada, stoga je gradonačelnik Ivan Radić odlučio provesti adulticidne tretmane sa zemlje upravo na tim područjima. Jučer, 2....