Dadilje osnovale sekciju pri Hrvatskoj obrtničkoj komori

Zakon o dadiljama donesen je 2013., čime je njihov rad uređen, ali u praksi se i dalje susreću s mnogim izazovima Obavljanje djelatnosti dadilje prvi puta je regulirano 2013 godine, kada je stupio na snagu Zakon o dadiljama. Njime je dana mogućnost dadiljama da po...