Danas slavimo blagdan Sveta tri kralja

“Tri su kralja idrila, Da b“ Isusa vidila. Mnogi goru projdoše, Dok u Betlem dojdoše. Kad u Betlem dojdoše, To Isusa nađoše, I njemu se klanjaše, Bogu hvalu davaše, Svetan Divan Marijan.” Danas slavimo blagdan Sveta tri kralja ili Bogojavljenje. Jeste li...