Od danas kreću APN-ovi subvencionirani krediti

Od danas kreću APN-ovi subvencionirani krediti

Od 29. ožujka 2021. godine opet kreću APN-ovi subvencionirani krediti. Država pomaže građanima koji kupuju svoju prvu nekretninu i subvencionira dio iznosa kredita. Najmanje pet godina građanima se plaća minimalno 30 posto mjesečnog obroka ili anuiteta. Kako do...

Uskoro novi krug prijava za subvencionirane stambene kredite za mlade

Jučer, 10. veljače, objavljen je poziv bankama za sudjelovanje u novom krugu stambenih poticaja. POZIV za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita Zainteresirane kreditne institucije mogu se javiti u roku od 8 dana od dana objave...