Danas (17. svibnja 2023. godine) održana je sjednica Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije na kojoj je razmatrana aktualna situacija na području županije prouzročena porastom vodostaja rijeka i ostalih vodotoka zbog velikih količina oborina. Sjednicu je vodio načelnik Stožera Mato Lukić, a nazočni su bili predstavnici svih operativnih službi civilne zaštite.

Nakon izvješća predstavnika Hrvatskih voda, Područnog ureda CZ Osijek, Županijske vatrogasne zajednice, Društva crvenog križa OBŽ, HGSS-a i Vodovoda Osijek zaključeno je da sve operativne službe prate trenutno stanje i poduzimaju redovne aktivnosti, prema potrebi obavljaju dodatne intervencije, a spremne su za sve eventualno potrebne aktivnosti i izvanredne događaje. Naglašeno je kako je trenutno ukupno stanje stabilno i pod kontrolom, a ne očekuje se znatnije pogoršanje. Potencijalni problem na pojedinim lokacijama mogu biti nepredvidivi bujični vodotoci izazvani ekstremnim količinama oborina u kratkom vremenskom razdoblju, no i za takve situacije su spremni svi čimbenici obrane od poplava.

Direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i Dravu Hrvatskih voda Željko Kovačević istakao je kako na području Osječko-baranjske županije nema razloga za zabrinutost. Unatoč velikim količinama oborina, vodostaj Drave kod Osijeka, kao i Dunava i drugih vodotoka na području županije, su na razini uobičajenih za svibanj. Vodostaj u Osijeku u 8.00 sati 17. svibnja iznosi +269 centimetara i na snazi je pripremno stanje obrane od poplava, a stanje redovne obrane od poplava proglašava se kada Drava dosegne +350 centimetara.

Kovačević je podsjetio da su velike poplave bile 2014. godine, no od tada su Hrvatske vode sanirale najkritičnije točke uz Dravu (Donji grad u Osijeku, naselje Karašica, Viljevo, Sveti Đurađ,…), izgrađeno je više novih akumulacija kojima se utječe i na bujične tokove te drugi zahvati, a veliki riječni nasipi su održavani i stabilni.

– Sve naše službe su na terenu, prate stanje i interveniraju prema potrebi i Provedbenom planu obrane od poplava. Stanje je uobičajeno za ovo doba godine te ne očekujemo veće probleme ni na Dravi ni Dunavu. Najviši vodostaj očekujemo krajem tjedna, no on može biti oko granice redovitih mjera obrane od poplave – poručio je Kovačević.

Prema podacima Područnog ureda CZ OBŽ i Vatrogasne zajednice OBŽ do sada je zabilježen određeni broj intervencija vatrogasaca zbog prelijevanja vode iz oborinskih kanala u nekoliko naselja na širem području Našica te kod Dragotina.

– Sve naše službe su spremne, osigurane su zalihe pijeska, vreća, crpki, pa i punilica za pijesak te sušilice prostorija. Po potrebi se aktiviraju lokalni stožeri civilne zaštite, a nadamo se da neće biti potrebe za većim intervencijama, za koje smo također spremni – zaključio je načelnik Stožera CZ OBŽ Mato Lukić te dodao kako su dva vatrogasna tima iz OBŽ upućena na područje Karlovca, a u ispomoći ugroženim područjima su i članovi osječke stanice HGSS-a.

 

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Osječko-baranjska županija