Sindikat prosvjetara održao je sastanak s ministrom: traže isplatu od 10 kuna po danu za troškove struje, interneta i grijanja

Na sastanku održanom 22. travnja, sudjelovali su ministar Radovan Fuchs i savjetnik Božo Pavičin te predsjednica Glavnog vijeća Gordaa Kovač luha i predsjednik sindikata Željko Stipić.

Nakon što je istaknuo najvažnija pozitivna postupanja prosvjetne administracije unatrag protekla 4 mjeseca, kao što su ustrajavanje na odvijanju nastave prema A modelu, racionalnom pristupu MZO-a pri smanjenju troškova sudskih postupaka koji radnici vode zbog isplate plaće prema smanjenoj osnovici u 2016. godini i napuštanju lanjskih uvjeta o stjecanju prava na pohađanje dopunskog nastavnog rada, predsjednik Sindikata se osvrnuo i na više otvorenih pitanja od čijih će rješenja zavisiti budući odnosi Preporoda i prosvjetne vlasti. Posebno su istaknuti ovi problemi i predložena sljedeća rješenja.

Odvijanje nastave prema A i C modelu negativno se odražava na radno-pravni status i položaj učitelja i nastavnika. Tako odvijanje nastave prema A-modelu učiteljima i nastavnicima donosi obvezu održavanja nastave s učenicima kojima je određena samoizolacija. Osim što dolazi do zlouporabe, kao što je npr. zaduživanje učitelja i nastavnika ovom obvezom i za učenike koji su na bolovanju, odnosno koji iz drugih razloga ne pohađaju nastavu, ova obveza, koja je učiteljima i nastavnicima određena mimo njihovih zaduženja, doprinosi nezadovoljstvu i nepotrebnim podjelama. Sindikat predlaže ovo rješenje: Ako postoje odgovarajuće tehničke mogućnosti, škola je učeniku kojem je određena samoizolacija dužna osigurati praćenje nastave u realnom vremenu.

Odvijanje nastave prema C-modelu donosi problem izostanka refundiranja osobnih troškova učitelja i nastavnika. Pozivajući se na primjere rješenja za ovaj problem iz Švicarske, Nizozemske i Austrije Preporod je predložio rješenje: Za vrijeme održavanja online nastave učitelju i nastavniku, ali i radnicima iz reda nenastavnog osoblja ako im je naloženo od strane poslodavca obavljanje njihovih poslova online putem, refundirat će se troškovi električne energije, troškovi grijanja, interneta i telefona u iznosu 10,00 kn/dnevno.

Treći problem na koji je ukazano odnosi se na izostanak utvrđivanja gubitaka u poučavanju nastalih pri odvijanju nastave u izvanrednim okolnostima. Iako Preporod podržava predstojeće istraživanje među ravnateljima, učiteljima i nastavnicima te učenicima koje će zajednički provoditi Institut za društvena istraživanja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ono im neće, jer je utemeljeno na procjenama ispitanika, dati objektivne pokazatelje. Preporod i dalje stoji pri stavu da su im za ovu svrhu potrebni nacionalni ispiti i da će, kako vrijeme odmiče, sve teže biti moguće doći do neophodnih podataka.

Četvrti se problem odnosio na usklađivanje školskog zakonodavstva i problema koji se javljaju za vrijeme odvijanja odgojno-obrazovnog procesa u izvanrednim okolnostima. Predlaže se sljedeće rješenje: Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju uredit će pitanja kao što su npr. postupanje prema učenicima koji odbijaju sudjelovati u nastavi prema C-modelu, ocjenjivanje učenika za vrijeme održavanja nastave prema B i C-modelu, organizacija učeničkih natjecanja, odvijanje dopunske i dodatne nastave te slobodnih aktivnosti za vrijeme održavanja nastave prema C-modelu, odvijanje nastave za učenike s teškoćama itd.

Peti problem, odudara od prethodno iznesenih, i odnosi se na odgovoran pristup prosvjetne vlasti problemu izbjegavanja nepotrebnih troškova u svezi sa sudskim sporovima koji se vode zbog isplate smanjenih plaća u 2016. godini. Na tragu dosadašnjih rješenja, koja su sva išla u prilog smanjenju troškova, kao što su npr. neangažiranje odvjetnika, neosporavanje visine iznosa tužbenog zahtjeva, Preporod predlaže rješenje: Nakon što školska ustanova zaprimi pravomoćnu sudsku presudu, a s ciljem da se izbjegnu dodatni troškovi Fine, ovršnog postupka i sl., škola će u roku od 30 dana podmiriti cjelokupan iznos dosuđen tužitelju.

Ni jedan o iznesenih prijedloga od strane Sindikata predstavnici MZO-a nisu odbacili. Dapače, svi su prijedlozi naišli na odobravanje. Stanovita zadrška je bila vidljiva samo po pitanju roka od 30 dana za isplatu po pravomoćnim tužbama. Dogovor je dviju strana da će se i o ovom pitanju nastojati doći do objema stranama prihvatljivog rješenja.

Izvor: Sindikat Preporod

Foto: Freepik (https://www.freepik.com/free-photo/book-with-green-board-background_2244883.htm#page=1&query=teacher&position=16)