Prvi put otkako je izgrađen bazenski kompleks „Copacabana“ Grad Osijek pokreće projekt njegove temeljite rekonstrukcije, odnosno izgradnje potpuno novih i obnove postojećih, devastiranih sadržaja. Projekt je početno procijenjen na 15 milijuna kuna, no nakon uvida u stvarno stanje i potrebe kompleksa, procijenjena vrijednost radova iznosi 60 milijuna kuna. Realizacija će se radi kompleksnosti projekta odvijati kroz dvije dinamičke faze, a zbog sigurnosti građana i sprječavanja daljnjih gubitaka resursa, bazeni ostaju privremeno zatvoreni.

Dotrajali kompleks uzrokuje značajne gubitke vode i onečišćavanje rijeke Drave

Analiza stanja postojećih objekata pokazala je kako su bazeni devastirani i neusklađeni sa suvremenim standardima. Osim što je cijeli bazenski sustav vodopropustan (samo olimpijski bazen bilježi dnevne gubitke od 100 metara kubnih vode), k tome se i otpadna klorirana voda iz svih bazena ispušta u Dravu, što je prema strogim ekološkim zakonima Europske unije zabranjeno.

Usto, kompleks nije priključen na gradsku kanalizaciju te se postojeći način odvodnje mora zamijeniti razvodom kanalizacije i priključenjem na gradsku odvodnju. Ostali sadržaji, poput završnih obloga bazena, nogopera, sanitarnih čvorova, instalacija i drugih – također su dotrajali i nefunkcionalni, kao i postojeće pješačke komunikacije. Takvo stanje kompleksa onemogućuje odvijanje ikakvih aktivnosti na bazenima te je privremeno zatvaranje Copacabane nužno, ne samo radi sprječavanja daljnjih gubitaka resursa nego i zbog sigurnosti građana i posjetitelja.

Obnavljaju se dotrajali i grade potpuno novi sadržaji

Projektom temeljite obnove Copacabane Grad Osijek planira ukloniti dio postojećih zgrada te izgraditi potpuno nove sadržaje, a sve bazene i bazensku tehniku u cijelosti rekonstruirati. S obzirom na kompleksnost projekta i opseg površine zahvata od preko sedam hektara, realizacija izgradnje novog bazenskog kompleksa izvodit će se postupno, u fazama.

U prvoj dinamičkoj fazi predviđena je izgradnja novog olimpijskog bazena, unutarnjih dimenzija 25,02 m x 50,0 m i vanjskih dimenzija 29,40 m x 54,10 m, ukupne vodene površine 1.251,50 m2, i rekonstrukcija dubokog bazena u bazen s atrakcijama i mokrim barom, vodene površine 557,53 m2. Izgradit će se nove podzemne strojarnice za oba bazena, kao i nove zgrade za svlačionice, sanitarne čvorove, ambulantu, caffe bar s terasom, prostorije za osoblje, spremište opreme, tuševe, kabine za presvlačenje i ostale sadržaje. U ovoj fazi predviđeno je i uređenje pješačkih komunikacija te nova ograda sportsko rekreacijskog centra.

U drugoj fazi predviđena je rekonstrukcija velikog rekreacijskog bazena koji će se pregraditi dijelom za atrakciju valova, vodene površine 674,38 m2, i dijelom za spuštanje niz tobogane, unutarnjih dimenzija 12,00 m x 10,00 m te vanjskih dimenzija 13,63 m x 11,63 m, a vodena će površina bazena uz tobogan iznositi 120,00 m2. Rekonstruirat će se i dječji bazen, a dio bazena predviđen je kao spray park. Vodena površina dječjeg bazena iznosit će 248,82 m2, a površina spray parka 249,39 m2. Za oba bazena izgradit će se nove podzemne strojarnice. Uz hortikulturno uređenje i uređenje pješačkih komunikacija, u ovoj fazi predviđena je i izgradnja novih objekata montažnog tipa te objekata u okviru kojih će se nalaziti sanitarni čvorovi i prostorije s garderobnim ormarićima, kao i dostatan broj tuševa i kabina za presvlačenje.

Osigurana sredstva za prvu fazu, druga kroz EU fondove

Projektantska procjena vrijednosti izgradnje novih sadržaja kompleksa i sanacije postojećih u cijelosti iznosi 60 milijuna kuna. Za prvu dinamičku fazu radova planirano je ukupno 22 milijuna kuna kreditnih sredstava, od čega je 15 milijuna osigurano u 2020., a preostalih sedam milijuna planirano je iz kreditnog zaduženja u 2021.

Druga dinamička faza namjerava se financirati iz sredstava EU fondova, a projekt je rangiran kao jedan od prioritetno rangiranih (regionalnih) projekata iz EU fonda za oporavak. Projekt je u tu svrhu, po donošenju Strategije razvoja sporta, uvršten i u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (tzv. SPUR bazu podataka) Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te se za cjelovitu realizaciju projekta očekuje potpora županijskih, nacionalnih ili europskih sredstava.

Previsoka cijena ponude unatoč predujmu od 50 posto, slijedi novi natječaj

Otvoreni postupak javne nabave za prvu fazu radova rekonstrukcije i dogradnje bazenskog kompleksa Copacabana poništen je temeljem članka 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi, budući da je cijena pristigle ponude veća od osiguranih sredstava.
Procijenjena vrijednost nabave projektanta za prvu fazu radova iznosila je 17,6 milijuna kuna (bez PDV-a), s tim da je Grad Osijek zbog kratkoga roka ponudio 50 posto cjelokupnog iznosa kao predujam za nabavu bazenske tehnike i druge opreme te izvođenje radova.

Ponudu je dostavio jedan ponuditelj: Zajednica ponuditelja PROJEKTGRADNJA plus d.o.o. i OSIJEK-KOTEKS d.d., s cijenom ponude u iznosu od 23,44 milijuna kuna (bez PDV-a), što značajno nadmašuje sredstva osigurana temeljem projektantske procjene vrijednosti radova. Grad Osijek iznova će pokrenuti postupak javne nabave za prvi dio radova kada istekne žalbeni rok vezan uz provedeni poništeni natječaj te osigurati uvjete za daljnju realizaciju projekta prema predviđenim fazama i osiguranim sredstvima.

Izvor: Grad Osijek

Foto:HRT