Razvoj turističke aktivnosti na području Osječko-baranjske županije karakteriziraju pozitivna kretanja, kako u brojnosti, prostornoj diverzificiranosti i zastupljenosti različitih vrsta smještaja, tako i kada je riječ o rastu turističkog interesa, osobito onog međunarodnog karaktera. Sve je veći interes potražnje za proizvodima od posebnog interesa na globalnoj razini kao i određen broj tržišno već spremnih turističkih proizvoda, može se reći da postoje prilično dobri preduvjeti za nastavak već uočljivog procesa dinamiziranja turističke aktivnosti na cijelom području.

Posebno važna tržišta za Osječko-baranjsku županiju su turisti posebnih interesa, turisti koje zanimaju gastronomija i vinski turizam, aktivni boravak u čistoj i lijepoj prirodi, upoznavanje kulture kroz dvorce i kurije plemića, kroz tradicionalne ili suvremene manifestacije. Turistički proizvodi predstavljaju cjelokupno iskustvo boravka u destinaciji i za njegovu kvalitetu odgovorni su različiti dionici iz privatnog i javnog sektora koji, svaki u svojem segmentu, pridonose stvaranju cjelovitog doživljaja. Harmoniziranjem javno-privatnog partnerstva može se postići  ključ zdravog i kvalitetnog razvoja turizma, kako na regionalnoj, tako i na nižim destinacijskim razinama.

Kroz transnacionalni projekt Responsible Green Destination Amazon of Europe (Amazing AoE), Osječko-baranjska županija kao jedan od partnera, aktivno je uključena u razvijanje odgovorne Zelene destinacije Europske Amazone. Sudjelovanje u projektu uključuje umrežavanje s ključnim akterima i poticajnim okruženjem za kvalitetan održivi turizam, poštujući ograničene resurse ekosustava. Projekt je započeo s provedbom u 2020. godini i njegova provedba trajati će 30 mjeseci, dok je ukupna vrijednost projekta 2.200.000,00 EUR. Projekt je zajedničko i integrirano rješenje za održivi turizam, koje uključuje kombiniranje društvene i tehnološke inovacije, zajedničku strategiju razvoja destinacije Europska Amazona, model upravljanja i plan održivosti, razvoj i marketing zajedničkih vodećih turističkih proizvoda s vrhunskim iskustvima vezanim za rijeke, zelene staze, riječne staze, pješačke staze, kulturne staze, obuka dionika za odgovornu zelenu destinaciju i dr.

Aktivnosti projekta uključuju i komunikacijske aktivnosti, održavanje manifestacija, pripremu zajedničke strategije, potencijalne prijedloge ulaganja i razvoj vodećih turističkih proizvoda kao što su zelene staze, riječne staze, pješačke i kulturne staze, obuka dionika za odgovornu zelenu destinaciju, razvoj i instaliranje moderne digitalne tehnologije koja podržava turističke proizvode (IT i alati za virtualnu stvarnost i proširena stvarnost prirodne i kulturne baštine: rijeke, kulturne atrakcije u prošlosti ili budućnosti) itd.

Osnovna je svrha projekta unaprijediti zeleni turizam, zasnovan na prepoznatljivom prirodnom i kulturnom nasljeđu „Europske Amazone“.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost