Grad Osijek pozvao je sve bračne parove s područja grada Osijeka koji su vjenčani tijekom 1970. godine da se do 31. siječnja 2021. prijave na obilježavanje 50. godišnjice braka. Budući da trenutne okolnosti ne dopuštaju okupljanje, svečani prijam održat će se kada se za to stvore epidemiološki predujeti, a o točnom datumu će svi prijavljeni biti obaviješteni na vrijeme.

Prijaviti se možete na jedan od sljedećih načina:

– kopiju vjenčanog lista ili izvoda iz Matične knjige vjenčanih dostavite poštom na adresu Grada Osijek, Ured Gradonačelnika, Kuhačeva 9, 31000 Osijek s naznakom „Prijava za proslavu 50. godišnjice braka“ te uz to prilože svoju adresu i broj telefona;

– scan vjenčanog lista ili izvoda iz Matične knjige vjenčanih pošaljite na mail [email protected] s naznakom „Prijava za proslavu 50. godišnjice braka“ te uz to prilože svoju adresu i broj telefona.

Dodatne upute i pojašnjenja svi zainteresirani mogu dobiti na 229-241 ili 099 218 36 93.

Izvor: Grad Osijek