Državni zavod za statistiku objavio je procjenu stanovništva RH krajem godine. Prema tim podatcima Hrvatska je 2011. imala 4.275.984 stanovnika, dok je taj broj 2020. pao na 4.036.355 stanovnika.

„Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja: Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011., statistika rođenih, statistika umrlih, statistika unutarnje migracije stanovništva, statistika vanjske migracije stanovništva.“

Prema procjeni Državnog zavoda za statistiku, Osječko-baranjska županija izgubila je 11.65% posto stanovnika. 2011. godine naša županija imala je 305.032 stanovnika, dok je 2020. imala 269.511. stanovnika.

Grad Osijek izgubio je 7.08% posto stanovnika. 2011. godine naš grad imao je 108.048 stanovnika, dok je 2020. imao 100.397 stanovnika.

„Procjene broja stanovnika obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011. uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske“, sve osobe koje su rođene, a upisane su u Državnu maticu rođenih u razdoblju od 1. travnja 2011. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u Državnu maticu umrlih u razdoblju od 1. travnja 2011. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske u razdoblju od 1. travnja do datuma procjene.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. trenutno je u tijeku i traje do 29. listopada, a nakon toga ćemo vidjeti je l’ se situacija u našem gradu i županiji poboljšala ili pogoršala.

Maja Sajko

Foto: Matej Šerfezi