Povodom Međunarodnog dana prava životinja 10. prosinca Prijatelji životinja pripremaju pravu poslasticu za sve koji žele saznati zašto su prava životinja važna – dva izvrsna predavanja vrsnih hrvatskih stručnjaka!

Na FB-stranici Prijatelja životinja možete pratiti, komentirati i dijeliti sljedeća predavanja:

  • prof. dr. sc. Boris Bakota – Pravo ili zaštita životinja? (četvrtak, 10. 12. 2020. u 18 sati)

Prof. dr. sc. Boris Bakota, nositelj kolegija Prava životinja na Pravnom fakultetu u Osijeku, održat će predavanje „Pravo ili zaštita životinja?”. Moderno uređena društva često vole isticati činjenicu da se u njima jamče ljudska prava. No svako moderno društvo trebalo bi zagovarati i osiguravati prava ne samo ljudi nego i prava životinja. Zaštita i prava životinjskog svijeta te čovjekov odnos prema njemu ogleda se u mnogim aspektima djelovanja jednoga društva, npr. u dodjeljivanju određenog pravnog statusa životinjama i njegovo reguliranje zakonom, u osnivanju i aktivnostima različitih udruga koje promiču zaštitu i prava životinja, u razvijanju društvene svijesti o prirodnoj, kulturnoj i etičkoj vrijednosti životinjskih vrsta i slično. Zagovornici prava životinja posebice ističu činjenicu da životinje, kao i ljudi, imaju moralni status, što znači da one ne postoje da bi služile čovjeku i da bi od njih čovjek imao kakvu korist, nego da je čovjekova moralna obveza dobro se odnositi prema životinjama isključivo zbog njihove dobrobiti. Društvena je obveza svakog pojedinca međusobno uvažavanje njihovih članova, što podrazumijeva i uvažavanje životinja kao živih bića jer je patnja životinje jednako važna kao i patnja ljudi. Možemo se pitati u kakvom društvu mi danas živimo s obzirom na odnos čovjeka prema životinjskome svijetu? Govorimo li o pravima životinja ili o zaštiti životinja? I kako naši građani razlučuju pojmove pravo i zaštita životinja? Može li se govoriti o svojevrsnom čovjekovom licemjerju s obzirom na njihovo nedovoljno terminološko razlučivanje, ali i konkretno življenje uz i sa životinjom?

  • doc. dr. sc. Lidija Bakota – Nisam glupa kao guska i nemam jezik kao krava rep (specizmi u hrvatskom jeziku) (četvrtak, 10. 12. 2020. u 20 sati)

Lidija Bakota, aktivistica za prava životinja i docentica na Odsjeku za filologiju osječkog Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, upoznat će nas s vrlo rasprostranjenim oblikom jezičnog nasilja kao sastavnog dijela naše svakodnevne komunikacije. Naime, kada na bilo koji način diskriminiramo životinju, vršimo zapravo određeni oblik nasilja nad njom. A svaki takav vid nasilja ili diskriminacije naziva se specizam. Specizam se prepoznaje u sudbini zatočene ptice u kavezu, ribe u posudi, psa na lancu, u vjerovanju da pčela ili žaba imaju manje prava na život ili slobodu u odnosu na čovjeka itd. Specizmi su, nažalost, vrlo česti i u čovjekovoj svakodnevnoj komunikaciji. To znači da se diskriminacija i nasilje nad životinjama ogleda i u načinu na koji čovjek komunicira s drugima. Specistički izrazi uglavnom imaju negativan predznak i najčešće im je namjera sugovornika uvrijediti, poniziti, ismijati koristeći se pritom osobinama životinje, pokatkad i dijelovima njezina tijela (izmlatiti (koga) kao psa, biti prljav kao svinja, imati jezik kao krava rep, biti kao muha bez glave, biti glup(a) kao guska, izgledati kao pokisla kokoš…) Cilj je Lidijina predavanja sve dodatno senzibilizirati za zaštitu i prava životinja ovoga puta pozivajući nas na odgovoran izbor riječi u komunikaciji s drugima kako ne bismo, svjesno ili nesvjesno, činili jezično nasilje nad životinjama. Jer, zapitajmo se što bi životinja rekla o čovjeku kada bi joj bila dana mogućnost govora kao što je ona dana čovjeku?

Izvor: Prijatelji životinja