Na poticaj voditeljice Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku – Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademkinje Vlaste Piližote, danas je u Velikoj vijećnici Grada Osijeka održan radni sastanak s predstavnicima nacionalnih manjina Osijeka na temu „Osječki znanstvenici i umjetnici – pripadnici nacionalnih manjina“.

Akademkinja Vlasta Piližota rekla je da se ovim inicijalnim sastankom koji je organizirao Grad Osijek, želi obilježiti i publicirati dosege zaslužnih i značajnih osječkih znanstvenika i umjetnika koji su ujedno pripadnici nacionalnih manjina.

Danas smo se odlučili ponajprije dogovoriti se o kriterijima: hoće li to biti rođeni Osječani, ili će to biti i oni koji su djelovali, ili na bilo koji način doprinijeli razvoju Osijeka. Sljedeći sastanak utvrdit će kriterije, a budući da sve skupa želimo uzdići na znanstvenu razinu, znamo što znači zadovoljiti znanstvene kriterije. Brojni su Osječani, pripadnici nacionalnih manjina pridonijeli razvoju različitih institucija koje i danas djeluju. – rekla je akademkinja Vlasta Piližota.

Uz domaćine, voditeljicu Zavoda i zamjenika gradonačelnika mr. sc. Borisa Piližotu radnom sastanku su se odazvali ravnatelj Muzeja Slavonije Denis Detling te ravnatelj Državnog arhiva dr. sc. Dražen Kušen.

Muzej Slavonije i Državni arhiv u Osijeku su imatelji građe. Stavit ćemo se na raspolaganje u okviru ovoga projekta s građom kojom raspolažemo, kako bismo poduprli realizaciju projekta u svezi s pripadnicima nacionalnih manjina, zaslužnim Osječanima. – kazao je Denis Detling.

Sastanku su se odazvali predstavnici svih vijeća nacionalnih manjina te predstavnici austrijske, makedonske, slovenske i židovske manjine.

Svesrdno podupiremo ovaj poticaj jer smatramo da su u povijesti i suvremenosti Osijeka, mnogobrojni pripadnici mađarske nacionalne manjine doprinijeli razvoju ovog grada. Ne samo Mađari, nego i drugi. Zato držimo da je vrlo važno njihov rad i znanstveno valorizirati. – rekao je predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine dr. sc. Tibor Santo.

Radni sastanak održan u konstruktivnom i srdačnom ozračju, razmatrao je aktivnosti prikupljanja podataka, pripreme teksta u suradnji sa Zavodom, održavanja prezentacije s prikupljenim podatcima na Dan nacionalnih manjina te tiskanje publikacije.

Zamjenik gradonačelnika mr. sc. Boris Piližota istaknuo je da u Osijeku imamo 22 nacionalne manjine koje svakodnevno doprinose razvoju Grada na Dravi.

Danas smo se posvetili isključivo temi osječkih znanstvenika i umjetnika, pripadnika nacionalnih manjina. Ovim putem zahvaljujemo Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a koji nas je uključio u ovaj projekt. Osijek je stoljećima multietničan, multikulturalan i multikonfesionalan grad. Naučili smo živjeti skupa i siguran sam da više i ne bismo znali živjeti jedni bez drugih. – rekao je mr. sc. Boris Piližota.

Izvor: Grad Osijek