Na stranici peticijeonline.com pojavila se peticija protiv rušenja stoljetnih platana u ulici Svetog Leopolda Mandića. Organizator peticije kaže kako ovom peticijom želi utjecati na naručitelja projekta podvožnjaka da promijeni njegovu trasu pomicanjem za 10-15 metara. Tako će se omogućiti njihov opstanak kao baštine građana grada Osijeka.

Peticiju možete pronaći ovdje.

Izvor: Peticijeonline