Zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš na današnjoj konferenciji za medije predstavila je predložene mjere za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom na gospodarstvo i građane Osijeka. 25. sjednica Gradskoga vijeća Grada Osijeka održat će se 7. travnja 2020. (utorak) u 9,00 sati. Sjednica će se održati izjašnjavanjem vijećnika putem elektroničke pošte. Dnevni red možete vidjeti ovdje.

Zadnjih tjedana koliko traje novonastala situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID 19, svi naši napori usmjereni su, prije svega, na zaštitu zdravlja naših sugrađanki i sugrađana, i u tim naporima Grad Osijek partner je lokalnim i nacionalnim mjerodavnim tijelima. Svjesni posljedica koje će kriza ostaviti na gospodarstvo, jednako važnu pažnju dajemo zaštiti i očuvanju svakog radnog mjesta u gradu Osijeku. Ne znamo koliko će kriza trajati, no jasno je da se svi moramo prilagoditi novonastaloj situaciji – kazala je Gamoš na početku konferencije, te dodala kako je Grad Osijek od prvog dana uveo stroge mjere štednje, i isti naputak uputio svim trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada.

Sve naše uštede usmjerene su, kada ih zbrojimo kumulativno, na pomoć gospodarstvu, pomoć osječkim poduzetnicama i poduzetnicima. Za mjere koje smo pripremili nužna je potvrda Gradskog vijeća, stoga smo za utorak 7. travnja sazvali sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati elektroničkim putem, kako sazivanje tako i izjašnjavanje i glasanje. Sve točke dnevnog reda imaju zajednički nazivnik – pomoć osječkim poduzetnicima. Ovim putem molim uvažene vijećnice i vijećnike za jedinstvo – istaknula je Zamjenica, te iz dnevnoga reda izdvojila sljedeće točke:

U Dopuni općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka dodajemo novu mjeru potpore poduzetnicima – Gospodarska mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize, gdje smo 5,5 milijuna kuna odlučili kroz javni poziv usmjeriti mikro, malim i srednjim poduzećima čije je poslovanje ugroženo krizom. Naslanjamo se na kriterije koje je Vlada RH definirala kroz dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom, a koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Dakle, poduzetnik sa sjedištem u Osijeku koji je dokazao da je kriza negativno utjecala na njegovo poslovanje i potpiše ugovor o dodjeli potpore s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, može sudjelovati u javnom pozivu Grada. Grad će poduzetniku jednokratno i bespovratno isplatiti 1000 kuna po zaposleniku. Država pomaže direktno zaposlenicima, a Grad se odlučio isplatom sredstava pomoći poduzetniku u održavanju likvidnosti.

Dopunom Odluke o komunalnoj naknadi i Prijedlogom Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID 19, Grad Osijek predlaže potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade OPG-ova, obrtnika, pravnih osoba i osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe za obavljanje poslovne djelatnosti – za mjesec travanj, svibanj i lipanj.

Gamoš je potom naglasila kako će Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje podnijeti i informaciju o mjerama Grada Osijeka za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom na gospodarstvo i građane Osijeka, a radi se o sljedećim mjerama:

U razdoblju trajanja izvanrednih okolnosti, počevši od ožujka, neće se provoditi prisilna naplata potraživanja, osim u slučajevima u kojima prijeti zastara potraživanja za prihode Proračuna Grada Osijeka;
– Obveznici plaćanja zakupa javnih površina temeljem izdanih računa Grada i obveznici plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada i gradskih javnih poduzeća – oslobađaju se u cijelosti plaćanja zakupa za mjesec travanj 2020., s mogućnošću produženja ovisno o trajanju situacije;
– Roditelj korisnik usluga Dječjeg vrtića Osijek koji ne dovodi dijete u vrtić od 16. ožujka do 15. svibnja – oslobođen je plaćanja usluga vrtića za navedeno razdoblje. Smatrat će se da koristi povlasticu neplaćanja usluge zbog korištenja godišnjeg odmora;
– Budući da se u osnovnim školama ne provodi program produženog boravka, roditelji su oslobođeni sudjelovanja u plaćanju usluge za razdoblje trajanja mjere, odnosno dok se ponovno ne uspostavi odgojno obrazovni rad u školama;
– Obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe koji su obveznici plaćanja iste, i to za razdoblje od 20. ožujka do 20. svibnja, a u skladu s Odlukom o obustavi plaćanja spomeničke rente koju je donijelo Ministarstvo kulture.

U ovome trenutku riječ je, dakle, o mjerama ukupne vrijednosti 18 milijuna kuna, međutim u ovaj iznos nije uračunata spomenička renta jer za tu mjeru trenutno nije moguće dati financijsku procjenu.

Nakon predstavljanja predloženih mjera, zamjenica gradonačelnika osvrnula se i na dosadašnji utjecaj krize na proračun, te priopćila kako u prvom kvartalu nije bilo utjecaja na proračun, no da se u drugom kvartalu očekuje pad dijela gradskih prihoda

zbog uvođenja novih mjera usmjerenih na pomoć gospodarstvu, pada zaposlenosti i mjera koje je uvela Vlada Republike Hrvatske. Budući da se trajanje krize ne može još predvidjeti, u ovom trenutku ne može se predvidjeti ni ukupan negativan utjecaj na proračun Grada.

Uveli smo maksimalne mjere štednje i izrada rebalansa je u tijeku. Shodno navedenome, za sjednicu Gradskog vijeća pripremili smo i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka kojom propisujemo da se sredstva za prioritetno održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture osiguravaju godišnje u visini najmanje 0,5 posto od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini, umjesto dosadašnjih 3 posto. Ovim izmjenama Statuta, otvaramo mogućnost dodatnih ušteda u proračunu prilikom kreiranja rebalansa, ukoliko to bude potrebno. Ponavljam, sve naše uštede jesu i bit će usmjerene k pomoći gospodarstvu i poduzetnicima, odnosno očuvanju radnih mjesta u Osijeku – zaključila je Gamoš.

Izvor: Grad Osijek