Osijek, 17. veljače 2020. – Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovali na radnom sastanku u Gradu Osijeku gdje se razgovaralo o planovima i aktivnostima vezanim za gospodarenje otpadom i energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Tom prigodom je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić istaknuo kako Fond i Osijek imaju dugogodišnju suradnju na raznim projektima. „U području gospodarenja otpadom vi ste prema rezultatima među boljima, ako ne i najbolji veliki grad u Hrvatskoj. Puno ste uložili u komunalnu infrastrukturu, odvojeno prikupljate otpad u višestambenim zgradama, što je još uvijek rijetkost za veće gradove. Realizirate i dosta projekata vezanih za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Rekao bih da imate viziju da Osijek u budućnosti bude zeleni pametni grad.“, istaknuo je direktor Kukić.

Zamjenik gradonačelnika Osijeka Boris Piližota i njegovi suradnici na sastanku su izložili u kojoj su fazi projekti koje Grad provodi uz financijsku potporu Fonda te su dogovorene daljnje aktivnosti u svezi sa sanacijom odlagališta Velika Lončarica i Sarvaš.

„U Osijeku smo već ostvarili i nastavljamo provoditi niz projekata iz područja zaštite okoliša, od saniranja postojećih odlagališta do ”pokrivanja” cijeloga grada novim reciklažnim dvorištima. Provodimo sustavnu izobrazbu građana o održivom gospodarenju otpadom i uveli smo sustav razdvajanja šest vrsta otpada ”od vrata do vrata”. Čekamo još isporuku preostalih spremnika za plastiku i biootpad, s kojima ćemo u potpunosti zadovoljiti potrebe građana.“, rekao je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.

Energetska učinkovitost je također bila jedna od tema radnog sastanka, razmatrala se provedba projekata za vrtiće i škole, kao i dosadašnji brojni projekti obnove višestambenih zgrada. Predstavljeni su i planovi za nove javne pozive koji će se sufinancirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša, ali i iz fondova Europske unije. S obzirom na skorašnji javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada i obiteljskih kuća – očekivanja u poboljšanju energetske učinkovitosti na području Grada Osijeka su opravdano velika. „Vizija nam je u najvećoj mogućoj mjeri ostvariti projekte sufinancirane iz Fonda i EU izvora, kako bismo gradska sredstva mogli uložiti u druge razvojne projekte.“, istaknuo je zamjenik Piližota.

Direktor Fonda Siniša Kukić je pohvalio proaktivnost gradske uprave u pripremi i realizaciji projekata. „Ono što bi svakako trebalo biti primjer i drugim većim gradovima je i činjenica da niste stali samo na traženju nacionalnih sredstva i novca koji vam je na raspolaganju kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija nego sredstva osiguravate i putem drugih EU programa, primjerice kroz prekogranične projekte u okviru INTERREG-a. Siguran sam da ćemo s dobrom i intenzivnom suradnjom nastaviti i u budućnosti jer su pred nama brojni projekti koji su još u fazi provedbe, a siguran sam da imate već i spremne projekte koji čekaju na buduće javne natječaje i pozive Fonda“, zaključio je direktor Kukić.

Izvor: Grad Osijek