Dodatna pojašnjenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezana uz modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19, pedagoška/ školska godina 2020./2021.

Nužnost odmora tijekom boravka u školi pod kojima učenici izlaze iz učionice

  • Nužno je tijekom boravka učenika u školi organizirati odmore pod kojima učenici mogu izaći iz učionice.
  • Posebno se preporučuje da učenici izađu na otvoreno tijekom odmora kada god to vremenske prilike dozvoljavaju.
  • Odmori izvan učionice nužni su zbog očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja i dobrobiti učenika te zbog boljeg održavanja i usmjeravaju pažnje tijekom nastave.
  • Nadalje, mogućnost izlaska učenika iz učionica tijekom odmora nužna je kako bi se mogle provjetriti učionice.

Hrana donesena od kuće

  • Hranu pripremljenu u obiteljskom domu u higijenskim uvjetima svako dijete može donijeti u školi i konzumirati u školi, kao što se je uobičajeno hrana donosila u školu prije pandemije.
  • Higijenski uvjeti podrazumijevaju pranje ruku prije pripreme obroka, pranje namirnica tekućom vodom ako se namirnice ne mogu termički obraditi (voće ili povrće) te termička obrada namirnica.
  • Hranu treba uredno zapakirati da se izbjegne onečišćenje u školskoj torbi.
  • Prije konzumacije hrane, dijete treba oprati ruke vodom i sapunom.
  • Djecu je potrebno poticati da ne dijele hrane i pića s drugim osobama.

Izvor: Koronavirus.hr