Centar za mirovne studije organizira panel namijenjen obrazovnim radnicama i radnicima i drugima koji rade s djecom i mladima u području održivog razvoja. Na panelu sudjeluju tri udruge i šest obrazovnih radnica koje će prikazati projekte i aktivnosti u području održivog razvoja. Panel će se održati sutra, 9. prosinca 2020. godine s početkom u 13.30 sati.

S obzirom na to da je održivi razvoj nova međupredmetna tema u našem obrazovnom sustavu te je praksa još u razvoju, ovim panelom žele inspirirati i potaknuti druge obrazovne radnike da prošire svoj rad. Također, izrađeni materijali u sklopu predstavljenih projekata korisna su podrška u planiranju nastave te izvannastavnih i projektnih aktivnosti škola.

Panel otvara temu kako se kroz obrazovni rad može konkretno doprinijeti održivom razvoju na lokalnoj razini, graditi kompetencije učenika/ca, koji su dobri primjeri i izazovi te predstaviti kako tome može pomoći suradnja škola i udruga.

Situacija u svijetu po pitanju održivosti čovjekovog djelovanja i opstanka na planeti je alarmantna stoga su u UN-u izrađeni Ciljevi globalnog razvoja koji su smjernice vladama za promjene politika i praksi kako bi se usporilo negativne trendove. Zbog ozbiljnosti izazova s kojima se društvo suočava, važno je da djeca i mladi imaju znanja i vještine za održivo djelovanje, a kroz panel će prikazati kako se na tome može raditi. Ove globalno aktualne teme vidljive su i na lokalnom nivou te im je želja potaknuti da, inače podzastupljen sadržaj održivog razvoja u našem obrazovnom sustavu, obrazovni radnici/e značajnije uključe u svoj rad.

Sva tri projekta, čije aktivnosti udruga i obrazovnih radnica će predstaviti, provode članice GOOD inicijative – Građanski odgoj i obrazovanje u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Irena Burba iz Udruga Zelena Istra predstavit će projekt “Znanje za održivo djelovanje” usmjeren jačanju kapaciteta škola i suradnji u ovom području, a nastavnice uključene u ovaj projekt Ivana Vidović (pedagoginja, OŠ Domovinske zahvalnosti, Knin) i Dragica Pršo (knjižničarka, OŠ Monte Zaro, Pula) prikazat će što su s učenicima radile kao doprinos ostvarenju Ciljeva održivog razvoja kroz školske projekte “Eko kutak u našem gradu” i “Skroji svoju održivu priču”.

Ivana Milas iz Nansen Dijalog Centar, voditeljica projekta “UZBRDO” predstavit će njegove ciljeve i ključne aktivnosti usmjerene na promociju, poučavanje i poticanje aktivnog pristupa učenika i nastavnika temama održivog razvoja u školama Istočne Hrvatske. Nastavnice škola s kojima su surađivali predstavit će aktivnosti koje su provele s učenicima. To su Daniela Maršalek (učiteljica Hrvatskog jezika i književnosti, OŠ Dalj) koja će govoriti o projektu “Namještaj od paleta” koji su učenici kreirali kako bi opremili kutak za zajednički trenutak u školi te Maja Husar (učiteljica razredne nastave, OŠ Lug-Laskói Általános Iskola u Baranji) koja će prikazati što kakve su sve tradicijske predmete učenici osmislili i izradili kroz izvannastavnu aktivnost Kulturna baština zavičaja te kako su radili na interkulturalnosti i međugeneracijskoj solidarnosti.

Nikoleta Poljak, voditeljica programa iz organizacije za društveni razvoj DKolektiv – Volonterski centar Osijek predstavit će projekt “Vrline znanja – ulaganje u ljude i zajednice”, a obrazovne radnice koje su sudjelovale u projektu predstavit će svoja iskustva sudjelovanja u Demo akademiji te primjenu naučenog u radu s mladima – u području kulture mira Morena Lalić, (prof. engleskog i povijesti, OŠ Tin Ujević i Ugostiteljsko turistička škola Osijek) te u području ljudskih prava Ozana Vignjević (prof. Povijesti i Hrvatskog jezika i književnosti, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek).

Ovaj panel organiziran je u okviru projekta “Znanje za održivo djelovanje”. Projekt se provodi u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena na ovom panelu isključiva su odgovornost Udruge Zelena Istra (odnosno Centra za mirovne studije, partnerske organizacije na projektu) i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Izvor: Volonterski centar Osijek