O radu reciklažnih dvorišta, odvajanju otpada i važnosti kružnoga gospodarstva govorilo se na radionicama za građane u Gornjem gradu i Retfali. Riječ je o provedbi projekata izgradnje reciklažnih dvorišta u spomenutim gradskim četvrtima, čiji je cilj omogućiti zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, osigurati sustavno gospodarenje posebnim kategorijama otpada na način propisan zakonom s najboljim ishodom za okoliš te smanjiti količinu otpada na odlagalištu komunalnog otpada Lončarica velika.

– Nova reciklažna dvorišta mogu primiti 48 različitih vrsta otpada. U Osijeku trenutačno imamo četiri reciklažna dvorišta, od kojih su tri fiksna i jedno mobilno, čime u potpunosti zadovoljavamo zakonski okvir s obzirom na broj stanovnika. No, kako bismo pokrili cijelo područje grada Osijeka, u idućih mjesec dana očekujemo otvaranje novog natječaja na koji ćemo prijaviti projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta u Donjem gradu, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.

Osim osnovnih informacija o projektu izgradnje novih reciklažnih dvorišta, sudionici radionice naučili su kako ga koristiti, odnosno kako odvajati otpad; upoznati su s važnosti kružnog gospodarstva i problemom zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada, te su od predstavnika Grada Osijeka i Unikoma dobili odgovore na sva njihova pitanja. Radionice su bile besplatne za sve zainteresirane građane, a sufinancirane su iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Izvor: Grad Osijek