U lijepo uređenoj velikoj dvorani HEP Plina d.o.o. u Osijeku 18.5.2023, godine održana je Skupština Udruge umirovljenika HEP-a Slavonije i Baranje.

Skupštinu je otvorio dosadašnji predsjednik Udruge Jovo Budimir, pozdravio sve članove, a potom je predložio da skupštinu vodio radno predsjedništvo u sastavu Zdenko Maurus  (predsjedavajući), Damir Karavidović i Vladimir Vulić.

Zahvalivši se u ime izabranih Maurus nastavio voditi sjednicu po dnevnom redu koji su prisutni dobili uz poziv za skupštinu. Prvo je predložio a članovi jednoglasno izabrali Verifikacijsku komisiju u sastavu Dušan Pajtak, Ivan Čerba i Željko Dević te Kandidacijsku komisiju u sastavu Mirjana Mikan, Marijan Kalea i Jozo Tonkovac. Izabrana su i 2 ovjerovitelja zapisnika Viktor Klarić i Nikola Šarić te za vođenje zapisnika Milica Buzuk.

Na sjednici je, prema podacima koje je iznio predsjednik Verifikacijske komisije  Dušan Pajtak , prisustvovalo 23 predstavnika – članova skupštine iz cijele Slavonije i Baranje, pristiglih unatoč lošem vremenu. Skupština broji 29 članova.

Podnoseći uvodno izlaganje o aktivnostima u protekle četiri godine, a posebno u 2022. godini predsjednik Udruge  Jovo Budimir ocijenio je da je najveći dio plana za proteklu godinu ostvaren.

On je podsjetio da u svom sastavu Udruga ima 4 podružnice sa oko 550 članova a s tendencijom rasta broja članova.

Članarina koju plaćaju članovi udruge iznosila je u 2022 godini 50 kn. Prikupljena sredstva od članarine koristila su se za financiranje aktivnosti na nivou podružnice. Najčešće su se financirale aktivnosti na nivou podružnice i to odlasci na kazalište predstave, domjenak-druženje krajem godine, izlete, posjete bolesnim članovima, sportske susrete i drugo

Surađivali smo sa svim poslovodstvima organizacijskih jedinica na području Slavonije i Baranje a sve s ciljem da se poboljša život umirovljenika i starijih osoba članova naše Udruge. Tu se prvenstveno misli na osiguranje poslovnog prostora za nesmetano odvijanje naših aktivnosti.

Ciljevi kroz Plan rada u 2023 godini:

– Naša najvažnija aktivnost je čuvanje zdravlja i života nas samih kao i naših obitelji i prijatelja

– Kontinuirano nastavimo s aktivnostima na povećanju broja članova Udruge (Akcijom obuhvatiti sve dijelove HEP-a na našem području).

– Također nastaviti sa mjerama za redovitu uplatu članarine. U vezi s tim aktualizirati broj članova po podružnicama.

– Nastaviti sa aktivnostima na informatizaciji Udruge.

– Aktivno se uključiti u izradu i održavanje web stranice ZUUHEP-a.

– Aktivno surađivati s rukovodstvom HEP-a na svom području pri čemu naglasak staviti na poslovni prostor.

– Pokušati povećati broj volontera, aktiviranjem što većeg broja članova.

– Povećati broj odlazaka na kulturne, zabavne događaje, izlete i putovanja.

– Uključiti se u sve manifestacije koje se organiziraju na području Slavonije i Baranje.

Članovi Skupštine razmotrili su I prihvatili godišnje Izvješće o radu za 2022. godinu te Program aktivnosti za 2023. godinu, o kojima je pozitivno mišljenje dao Upravni odbor Udruge. Prihvaćen je i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2022. godinu za koji su pozitivno izjasnili i članovi Upravnog i Nadzornog odbora Udruge. Prihvaćen je plan prihoda i rashoda za 2023. godinu koji je predstavio dosadašnji predsjednik Udruge Jovo Budimir.

O obilježavanju 25. Obljetnice Udruge govorio je Damir Karavidović. Davne 1998. prve godine nakon mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja i početka snažnog postupka obnove ratom oštećenih i razrušenih elektroenergetskih objekata, a na tragu poticaja za osnivanje Udruge umirovljenika HEP-a diljem Hrvatske na područjima s prisutnim temeljnim elektroprivrednim djelatnostima, dana 29.rujna 1998. u Osijeku je osnovana Udruga umirovljenika za područje Slavonije i Baranje sa sjedištem u Osijeku i područnim podružnicama na razini svake od županija.

Obzirom na, za postojeće radnike pred mirovinom i radnike u mirovini, izuzetno značajan razloge udruživanja i dosadašnje ostvarenje ciljeva postojanja, držimo kako je primjereno dostojanstveno i radosno obilježiti 25. obljetnicu osnivanja Udruge umirovljenika HEP-a Slavonija i Baranja.

Svečanu akademiju za obilježavanje 25. obljetnice od osnivanja Udruge umirovljenika HEP-a Slavonija i Baranja – svečani skup tijela Udruge i pozvanih gostiju sadržajno usredotočen na obilježavanje 25.obljetnice. Tijekom ove godine obilježavanje 25. obljetnice Udruge kroz susrete i druženja članova u svim podružnicama, posjete i darivanje članova i ne članova Udruge s posebnim potrebama te Sveta misa za sve umirovljenike HEP-a Slavonije i Baranje koji počivaju u miru Božjem.

U postupku izbora predsjednika Udruge bio je jedan kandidat, dosadašnji predsjednik Jovo Budimir iz podružnice Osijek. Nakon glasovanja jednoglasno je za predsjednika izabran Jovo Budimir.

Potpredsjednik Udruge i u ovom mandatu biti će jednoglasno izabrani Dušan Pajtak.

Predsjednica Kandidacijske komisije Mikan predlažući kandidate za Upravni odbor obavijestila članove Skupštine da predsjednici podružnica ( Agica Balentović, Slavonski Brod; Mirjana Mikan, Osijek; Tomislav Martinčić, Požega; Vladimir Vulić, Vinkovci) su po funkciji članovi Upravnog odbora. Članovi su prihvatili i izabrali za članove Upravnog odbora Tomislava Bošnjakovića, Ivicu Čeme, Damira Karavidovića, Viktora Klarića, Zdenka Maurusa, Jozu Tonkovca – iz podružnice Osijek te Ankicu Mikolčević iz podružnice Slavonski Brod, Zdenka Miletića iz podružnice Požega i Danijela Kunodija iz podružnice Vinkovci.

Novoizabrani članovi Nadzornog odbora su Milica Buzuk, Branko Mađarac, Vladimir Mihajlović, Branko Pavić i Mato Vrbešić.

Izvor|Foto: Udruga umirovljenika HEP-a Slavonije i Baranje