Na konferenciji za novinare po održavanju redovne 17. sjednice Upravljačkoga odbora Urbane aglomeracije Osijek, novinarima su se obratili predsjednik Upravljačkoga odbora Ivan Vrkić, prvi dopredsjednik Odbora Dinko Burić te članovi Matko Šutalo, gradonačelnik Valpova, Dražen Tonkovac, načelnik Čepina i Kornelija Mlinarević pročelnica Upravnoga odjela za programe Europske unije.

Pročelnica Upravnoga odjela za programe Europske unije Kornelija Mlinarević naglasila je da sredstva za Gospodarski centar Osijek, strateški projekt od iznimnog značaja za Osijek i regiju, gdje su partneri Grad Osijek i Osječko-baranjska županija – nisu prenamijenjena.

Čestitamo Osječko-baranjskoj županiji na ugovorenom projektiranju Gospodarskog centra, očekujemo sastanak s partnerima i osnutak tima za rad na realizaciji prve faze projekta koji rješava problem sajmovanja u Osijeku na suvremen i održiv način – kazala je Mlinarević.

Zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš podsjetila je na stav Europske komisije od 15. studenoga 2019. koja je utvrdila da će sredstva namijenjena tijelima koja nemaju kapacitete za apsorpciju – preraspodijeliti provedbenim tijelima koja ih imaju i da će to utjecati na programiranje i raspodjelu sredstava po sektorima u sljedećem programskom razdoblju.

Osječko-baranjska županija očitovala se dan uoči krajnjega roka koji je zadalo Ministarstvo za dostavu dokumentacije zadovoljavajuće kvalitete (15. siječnja), da je tek u tijeku izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije za usluge projektiranja Gospodarskog centra Osijek. Treba naglasiti da Osječko-baranjska županija ni na koji način nije uključena u Upravljački odbor Urbane aglomeracije Osijek, no Županija je zatražila upravni nadzor kako bi prikrila svoje kašnjenje u realizaciji zajedničkog projekta. Jedva čekamo upravni nadzor pa da nastavimo kao do sada neometano raditi, sukladno Zakonu i procedurama – rekla je Gamoš.

Podastirući jednoglasno usvojene zapisnike u svezi s Izmjenama i dopunama Akcijskoga plana Strategije Urbane aglomeracije

– Dinko Burić, dopredsjednik Upravljačkoga odbora – upitao je:
Što se to dogodilo u svega par dana, da dio naših kolega naglo promijeni mišljenje? Pisane suglasnosti jednoglasno, napominjem jednoglasno usvojenih odluka, bile su potrebne zbog pripreme sjednice Gradskoga vijeća Grada Osijeka, središta naše urbane aglomeracije. U zadanom roku većina je dostavila suglasnosti na propisanim obrascima, manji dio je promijenio mišljenje bez ikakvog obrazloženja, a neki su se izjašnjavali i izvan roka. Sve odluke donijete su u skladu sa Zakonom i utvrđenim procedurama. Predsjednik Upravljačkoga odbora urbane aglomeracije je gradonačelnik središta aglomeracije – danas je to kolega Ivan Vrkić, sutra to može biti tkogod drugi, ali nužno gradonačelnik Osijeka, grada po kojem je i nazvana ova aglomeracija.

Matko Šutalo, član Upravljačkoga vijeća i gradonačelnik Valpova, izrazio je zadovoljstvo suradnjom i ostvarenim rezultatima u okviru Urbane aglomeracije Osijek te naglasio da nelegitimni i nelegalni skupovi ni na koji način ne mogu umanjiti postignuća najuspješnije hrvatske urbane aglomeracije.

Na konferenciji za novinare moglo se između ostaloga čuti, da bi u sljedećoj „omotnici“ za programsko razdoblje od 2021. – trebalo razmisliti o ustrojavanju manje, još učinkovitije osječke aglomeracije.

Ivan Vrkić, predsjednik Upravljačkoga odbora Urbane aglomeracije Osijek, istaknuo je da bi istim iznosom raspolagalo svega par jedinica lokalne samouprave, no Grad Osijek je snizio kriterije kako bi bilo što više uključenih. Ujedno je naglasio da su sve potrebne odluke u ovom programskom razdoblju već donesene kako bi se svi zacrtani projekti, uključujući i strateške projekte poput Gospodarskog centra mogli ostvariti, ako uključeni partneri kvalitetno i u zadanim rokovima obave svoje utvrđene obveze, kao što to Osijek čini.
Europskim novcem sufinanciraju se kvalitetni, suvisli projekti. Nevjerojatno je što neki još misle – nakon toliko godina u Europskoj uniji – da europski novac stoji na pladnju s kojega uzima tko koliko hoće. Osijek se ne može razvijati bez suradnje s Osječko-baranjskom županijom, ali ruralni puč u središtu urbane aglomeracije ne može uspjeti, otkud god da dolazio – istaknuo je između ostaloga predsjednik Upravljačkoga odbora Ivan Vrkić.

Nedavne prozivke dijela članova Upravljačkoga odbora u pogledu navodno, nepoštenog odnosa prema njihovim jedinicama lokane samouprave, demantirane su dvama primjerima – grafičkim prikazom sredstava u okviru Proračuna Općine Ernestinovo i Općine Bilje. Vidjelo se da je tijekom 2019. u strukturi Proračuna Općine Ernestinovo čak 55% sredstava doteklo iz mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Urbane aglomeracije Osijek, a slična je situacija i s Općinom Bilje, gdje ova sredstva čine 39%.

Izvor: Grad Osijek