Grad Osijek 30. je ožujka 2020. objavio vijest o naplati parkiranja u gradu Osijeku, u kojoj je istaknuto kako je izvanredna situacija uzrokovana virusom COVID-19 dovela do nove organizacije javnog gradskog prijevoza tako da je on dostupan samo djelatnicima nužnih djelatnosti uz predočenje potvrda poslodavaca ili službene iskaznice sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Stožer civilne zaštite grada Osijeka stoga je 23. ožujka donio Odluku kojom tvrtki Elektromodul, kao koncesionaru daje preporuku da ne naplaćuje parkiranje u trajanju 30 dana od dana donošenja Odluke o preporuci. Ova preporuka izdana je kako bi se ostalim građanima omogućio jednostavniji odlazak na posao, po namirnice ili lijekove jer i dalje rade na svojim radnim mjestima, iako nisu proglašeni nužnom djelatnošću.

S obzirom na to da se okolnosti radi kojih je preporuka izdana nisu u bitnom izmijenile a Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske produljio sve bitne mjere kako umanjio rizik od prijenosa bolesti COVID-19, Stožer civilne zaštite grada Osijeka 20. travnja 2020. donio je Odluku o izmjeni odluke o obustavi naplate parkiranja, kojom se predlaže obustava naplate parkiranja na području grada Osijeka do 4. svibnja 2020.

Koncesionar sukladno Ugovoru o koncesiji ima pravo odbiti preporuku jer u Ugovoru nisu izričito definirane obaveze postupanja u nepogodama poput ove, čije se posljedice sada nastoje ublažiti.

Odluka u privitku sastavni je dio ovog priopćenja.

Izvor: Grad Osijek