Temeljem Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, natječaj za upis učenika objavljuje se na mrežnim stranicama srednjih škola i osnivača.

Napominjemo da je i ove godine ponuđena mogućnost da se prijavnice, upisnice i prateća dokumentacija vezana za ostvarivanje upisa u prvi razred srednje škole može dostaviti osobno ili elektroničkim putem na e-adresu školske ustanove istaknute u tekstu natječaja za upis.

Učenici se prijavljuju i upisuju u Učenički dom u školskoj godini 2021./2022. prvi puta elektroničkim načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom: domovi.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis učeničkog doma.

Natječaje možete pronaći na linku:

.http://www.obz.hr/index.php/prosvjeta/srednjoskolski-odgoj-i-obrazovanje/upis-ucenika-u-i-razred