Obavještavaju se obveznici plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda da je s danom 01.07.2020. Grad Osijek, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek za naplatu komunalnih prihoda, preuzeo poslove vođenja i naplate istih.

Podatke bitne za promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja, stanje duga i dr., možete dostaviti na sljedeći način:

1. POŠTOM NA ADRESU: Grad Osijek, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek za naplatu komunalnih prihoda, Kuhačeva 9, 31000 OSIJEK

2. OSOBNO, NEPOSREDNOM DOSTAVOM PISANE DOKUMENTACIJE Grad Osijek, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek za naplatu komunalnih prohoda Kuhačeva 9, 31000 OSIJEK – soba 23, uz prethodni dogovor

3.ELEKTRONIČKIM PUTEM NA E-MAIL ADRESU: [email protected] s naznakom „obavijest o promjeni obveznika“

Za sva dodatna pitanja i nejasnoće, informacije možete dobiti na brojeve telefona 031/229-229 (centrala),ili Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek za naplatu komunalnih prihoda 031/229-299, 031/229-166, 031/229-170, 031/321-353

Izvor: Grad Osijek