U razdoblju između 8:30 i 13:00 sati u Osijeku će bez električne energije biti sljedeće ulice: Sljemenska 69-91.

U razdoblju između 8:30 i 10:00 sati u Osijeku će bez električne energije biti sljedeće ulice: MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 2-4 par, 4/A, 6, 6/A, 8-18 par, 18/A, 1-11 nep, 11/A, 13-17 nep, 17/A, TRG AUGUSTA ŠENOE 1, TRG FRANJE BARUNA TRENKA 4, 3, ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 43, 43/A, 45, 45/A, 47, ZAGREBAČKA 12-26 par.

U razdoblju između 8:00 i 15:00 sati u Aljmaškoj Planini će bez električne energije biti sljedeće ulice: MATIJE GUPCA 48, RUDINA BALINAC 2-4 par, 10, 18, 30, 142, 13, 33, RUDINA BULIĆEV DOL 28, 76, 400, 21, 27, 75, RUDINA CRKVINA 131, RUDINA KLAINAC 6, 10-12 par, 32, 46, 102, 108, 5, 11-15 nep, 19-23 nep, 31, 69, 83, 89, 97, 101, RUDINA KOD BAGREMIKA 6,10,14, 24, RUDINA KOD VILME 6/D, 62, 33, RUDINA PERINAC 17, RUDINA PROVALIJA 8, 18, 7, 19, RUDINA SAD 45, RUDINA STEPANIĆEVAC 58/A, 51, RUDINA ČAUŠEVAC 4, 44-46 par, 50, 400, 7, 41, 47, 51, RUDINA ČVORKOVAC 18, 18/A, 22, 28, 54, 64, 82, 196, 1, 15, 21-23nep, 29, 41/B, 49, 55, ALJMAŠKA PLANINA 2/A, 6, 6/A, 10, 10/B, 12-20 par, 30-36 par, 44, 48, 56, 60-62 par, 66-68 par, 80-82 par, 100-102 par, 136, 212, 296, 400, 1-7 nep, 11-15 nep, 19-21 nep, 27-31 nep, 35-37 nep, 53, 57, 65, 71-79 nep, 93-95 nep,103,133, ČAČIN DOL 1, ŠANDORA PETEFIJA 23, RUDINA LJUBOJEV ČOT 46.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Izvor: HEP
Foto: ilustracija/Flickr